FZP.2810.12.2023
Data ogłoszenia
24 lutego 2023
Termin składania
13 marca 2023 10:00:00
Zakup asortymentu do przeprowadzenia zabiegów ablacji i krioablacji

https://portal.smartpzp.pl/szpitalsiedlce/public/postepowanie?postepowanie=42389595