FZP.28110.18.2023
Data ogłoszenia
17 marca 2023
Termin składania
24 marca 2023 10:00:00
Usługa serwisu Oprogramowania Aplikacyjnego InfoMedica/AMMS.

Postępowanie dostępne pod adresemhttps://portal.smartpzp.pl/szpitalsiedlce/public/postepowanie?postepowanie=43763433:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Szczegółowe informacje zawiera Załącznik - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.