FZP.2811.646.2022
Data ogłoszenia
29 września 2022
Termin składania
11 października 2022 10:00:00
Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych

Postępowanie dostępne pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/szpitalsiedlce/public/postepowanie?postepowanie=34440384

Zmiana terminów:

składanie ofert: 11.10.2022 r., godz. 10:00;

otwarcie  ofert: 11.10.2022 r., godz. 10:30.