FZP.2810.13.2023
Data ogłoszenia
07 marca 2023
Termin składania
24 marca 2023 10:00:00
Dostawa wyposażenia, aparatury medycznej i sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce- część 2

Postępowanie prowadzon na platformie SmartPzphttps://portal.smartpzp.pl/szpitalsiedlce

 

Dokonano zmiany terminów składania ofert, otwarcia ofert, jak również okres zwiazania z oferta uległ przesunieciu.