FZP.2810.17.2023
Data ogłoszenia
08 marca 2023
Termin składania
16 marca 2023 10:00:00
Dostawa materiałów do sterylizacji dla potrzeb szpitala

Postępwoanie prowadzone na platformie zakupowej SmartPZP  https://portal.smartpzp.pl/szpitalsiedlce/public/postepowanie?postepowanie=43252273