FZP.2810.11.2023
Data ogłoszenia
20 lutego 2023
Termin składania
06 marca 2023 09:00:00
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych

https://portal.smartpzp.pl/szpitalsiedlce/public/postepowanie?postepowanie=41956227