lekarz specjalista pulmonolog

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

zatrudni:

Lekarzy

do pracy w Oddziale Chorób Płuc 

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe medyczne i ukończona (w trakcie) specjalizacja w dziedzinie pulmonologii

- profesjonalizm i zaangażowanie w wykonywaną pracę;

 

Oferujemy:

- atrakcyjne wynagrodzenie

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie, kontrakt);

- pracę w miłej i przyjaznej atmosferze z doświadczonym personelem;

- pakiet socjalny dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę;

- możliwość doskonalenia swoich umiejętności i poszerzenia kompetencji;

- elastyczne godziny pracy  - do uzgodnienia.

 

Aplikację prosimy przesyłać na adres email: rekrutacja@szpital.siedlce.pl

Dodatkowe informacje pod numerem tel.  25 64 03 308

 

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane a dane osobowe  kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy                       o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II  w Siedlcach Sp. z o.o.        ul. Poniatowskiego 26, zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.”

Jednocześnie zgodnie z wymogiem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym.

 

Wpisz dane i aplikuj na to stanowisko
Dodaj plik CV
(pdf/doc/docx max 3MB)
Wybierz plik
Zwiń formularz szczegółowy
Uwaga: Zwinięcie formularza szczegółowego spowoduje, że wpisane w nim dane nie zostaną przesłane!