Data ogłoszenia
03 grudnia 2021
EAM.2811.3.2021 Zapytanie ofertowe na zakup Aparatu do chłodzenie pacjenta 1 szt. dla projektu pn. Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

EAM.2811.3.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup „Aparatu do chłodzenie pacjenta 1 szt.” dla  projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020