Data ogłoszenia
17 grudnia 2021
Data otwarcia
22 grudnia 2021
EAM.2811.1.2021 Zapytanie ofertowe na zakup Aparatu Usg ginekologicznego z głowicą endokawitarną 1 szt.dla projektu pn. Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS CoV-2 na terenie województwa mazow

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup „Aparatu Usg ginekologicznego z głowicą endokawitarną  1 szt.” dla  projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.