ZAKŁAD RADIOTERAPII

Lokalizacja Zakładu Radioterapii:

Siedleckie Centrum Onkologii ul. Poniatowskiego 26  wjazd od ul. Bema 

 (poziom -1)

Godziny pracy Zakładu Radioterapii:
od poniedziałku do  piątku  w godzinach  7.30 – 15.00 

KONTAKT Z ZAKŁADEM

Sekretariat Zakładu Radioterapii - 25 64 03 019; 25 64 03 154

Rejestracja Zakładu Radioterapii- 25 64 03 058

email: sekretariatradioterapia@szpital.siedlce.pl

KIEROWNIK ZAKŁADU RADIOTERAPII

lek. Wojciech Rolski - specjalista radioterapii onkologicznej ,specjalista medycyny paliatywnej 

KIEROWNIK PRACOWNI FIZYKI MEDYCZNEJ

mgr inż. Maciej Świerczyński -specjalsita w dziedzinie fizyki medycznej

KIEROWNIK ZESPOŁU TECHNIKÓW

 lic. Małgorzata Czaus

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA

mgr Anna Rzewuska specjalista pięlęgniarstwa chirurgicznego

KOORDYNATOR W ZAKŁADZIE RADIOTERAPII

mgr Magdalena Rzewuska -Golec

 Konsultantem ds. radioterapii jest prof.dr.n.med. Andrzej Kawecki dyrektor ds. klinicznych Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.

Zakład Radioterapii w Siedleckim Centrum Onkologii wyposażony został w nowoczesną i wysokiej klasy aparaturę medyczną firmy Varian pozwalającą na bezpieczne i komfortowe przeprowadzenie radioterapii - dysponuje 2 akceleratorami liniowymi ,,TrueBeam”, do teleradioterapii i nowoczesnym aparatem do brachyterapii HDR ,,Bravos’’ ze źródłem Ir-192. Do precyzyjnego przygotowania leczenia wykorzystujemy tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny i urządzenie PET-CT firmy Simens. Chorzy wymagający leczenia w warunkach szpitalnych przyjmowani są do Pododdziału Radioterapii. W Siedleckim Centrum Onkologii pracujemy w sposób interdyscyplinarny. Każdy chory przed rozpoczęciem leczenia jest omawiany na wielodyscyplinarnym konsylium z udziałem radioterapeutów, chirurgów, onkologów klinicznych i radiologów, które decyduje o wyborze optymalnego sposobu leczenia. Dzięki wspólnym ustaleniom możliwa jest realizacja leczenia skojarzonego – czyli zastosowanie kombinacji kilku podstawowych metod (chirurgia, radioterapia, chemioterapia, hormonoterapia, leczenie ukierunkowane molekularnie, immunoterapia) w indywidualnie dobranej sekwencji. Taki warunek może być w pełni spełniony w wieloprofilowym, wielospecjalistycznym ośrodku takim jak Siedleckie Centrum Onkologii.

Radioterapia jest jedną z podstawowych metod miejscowego leczenia chorób nowotworowych i może być stosowana zarówno jako metoda samodzielna bądź skojarzona z chirurgią i/lub chemioterapią. Szacuje się, że prawie 60% chorych  na określonym  etapie  choroby poddawanych jest tej metodzie leczenia.  Celem napromieniania jest wyleczenie z choroby nowotworowej, zapobieganie jej nawrotowi lub łagodzenie związanych z nią objawów.

Wyposażenie Zakładu Radioterapii Siedleckiego Centrum Onkologii oraz wysoko wykwalifikowany personel umożliwia realizację leczenia w oparciu o najnowocześniejsze techniki radioterapii, które umożliwiają uszkodzenie/zniszczenie komórek nowotworowych przy jednoczesnym maksymalnie możliwym oszczędzeniu sąsiednich tkanek zdrowych. Jednak nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie tego zjawiska stąd w trakcie leczenia mogą wystąpić charakterystyczne dla napromienianej lokalizacji dolegliwości. Objawy towarzyszące leczeniu oraz sposoby ich łagodzenia są omawiane z chorym przed rozpoczęciem leczenia oraz w jego trakcie. W przypadku każdej metody radioterapii pacjent jest poddawany działaniu promieniowania jedynie w czasie terapii, sam nie staje się źródłem promieniowania, więc bez obaw w trakcie leczenia oraz po jego zakończeniu może kontaktować się z członkami rodziny. Leczenie w Zakładzie Radioterapii może odbywać się w trybie  ambulatoryjnym lub szpitalnym. Chorzy są zwykle napromieniani jeden raz dziennie przez pięć dni w tygodniu  a samo napromienianie (sesja) trwa bardzo krótko (zwykle kilka minut). Liczba seansów radioterapii zależy od konkretnej sytuacji klinicznej, w niektórych sytuacjach może to być napromienianie jednorazowe, w innych liczba frakcji może być większa, a czas leczenia sięgać kilku tygodni.

Teleradioterapia jest metodą leczenia za pomocą wytwarzanego w akceleratorach liniowych wysokoenergetycznego promieniowania jonizującego, gdzie źródło promieniowania umieszczone jest w pewnej odległości od pacjenta. Proces przygotowania pacjenta do leczenia  obejmuje m.in. przygotowanie  w Modelarni odpowiedniego dla danej lokalizacji unieruchomienia oraz wykonanie tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, a w niektórych sytuacjach pomocniczego badania PET/CT. Na ich podstawie zespół lekarzy radioterapeutów, fizyków medycznych i techników elektroradiologii opracowuje przy użyciu zaawansowanego oprogramowania komputerowego indywidualny dla każdego chorego, precyzyjny plan leczenia.

W Zakładzie Radioterapii Siedleckiego Centrum Onkologii stosujemy najbardziej zaawansowane techniki radioterapii takie jak:

·       Trójwymiarowa radioterapia konformalna (3DCRT)

·       Radioterapia z modulacją intensywności wiązki (IMRT)

·       Radioterapia monitorowana obrazem (IGRT)

·       Radioterapia wielołukowa VMAT

·       Radioterapia z opcją bramkowania oddechowego

·       Radioterapia stereotaktyczna (SBRT)

Brachyterapia jest rodzajem radioterapii, w której źródło promieniowania jest umieszczane w środku guza lub w jego okolicy. Brachyterapia jest leczeniem miejscowym. Pozwala to na zwiększenie dawki bezpośrednio  w  zmianie nowotworowej,  przy  jednoczesnym zmniejszeniu narażenia zdrowych tkanek i narządów. Może być stosowana tylko w ściśle określonych sytuacjach klinicznych jako jedyna metoda terapii, a najczęściej stanowi element leczenia skojarzonego z teleradioterapią. W tym przypadku konieczne jest również wykonanie badań do planowania leczenia za pomocą usg, tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego oraz dokładnego planu leczenia.

W Zakładzie Brachyterapii Siedleckiego Centrum Onkologii stosujemy następujące techniki leczenia:

·       Brachyterapia śródtkankowa z planowaniem 3D pod kontrolą obrazowania (HDR Ir192)

·       Brachyterapia wewnątrzprzewodowa z planowaniem 3D pod kontrolą obrazowania (HDR Ir192)

·       Brachyterapia wewnątrzjamowa z planowaniem 3D pod kontrolą obrazowania (HDR Ir192)

 

W przygotowaniu planów leczenia, oraz nadzorze nad prawidłową pracą urządzeń uczestniczy doświadczony zespół onkologów-radioterapeutów, techników elektroradiologii i fizyków medycznych. Cały proces leczenia jest na bieżąco kontrolowany przez lekarzy Zakładu Radioterapii.  W trakcie leczenia pacjenci mogą liczyć na wsparcie psychoonkologa, rehabilitację, skuteczne leczenie p/bólowe, żywienie pdo- i pozajelitowe, konsultacje specjalistów z innych dziedzin m.in. laryngologii, kardiologii, chorób wewnętrznych, neurologii i psychiatrii.

 

Personel Zakładu Radioterapii

   Lekarze:  

 • dr n.med.Dorota Kiprian - specjalista radioterapii onkologicznej
 • dr n.med.Hubert Urbańczyk -specjalista radioterapii onkologicznej
 • dr n.med.Magda Kubuszewska-specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek.Zofia Laskus -specjalista radioterapii onkologicznej, specjalista medycyny paliatywnej 
 • lek.Beata Gil- Sobocińska-specjalista radioterapii onkologicznej, specjalista chorób wewnętrznych 
 • lek.Brygida Zawadzka -specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek.Aleksander Strąk- specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek.Milena Niemiec-specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek.Paweł Banatkiewicz-specjalista radioterapii onkologicznej

  Fizycy:               

 •  mgr inż.Beata Czyżew-specjalista w dziedzinie fizyki medycznej 
 •  mgr  Katarzyna Pawłów-specjalista w dziedzinie fizyki medycznej 
 •  mgr  Michał Półtorak- w trakcie specjalizacji z fizyki medycznej 
 •  mgr  Bartosz Weinert-w trakcie specjalizacji z fizyki medycznej 
 •  mgr inż. Magdalena Goraj-w trakcie specjalizacji z fizyki medycznej 

Inspektorzy Ochrony Radiologicznej:      

 • mgr inż. Beata Czyżew
 • Marek Kruszewski      

  Technicy elektroradiologii:

 •  mgr Teresa Sawińska
 •  mgr Mirosław Sawiński
 •  mgr Beata Skwierczyńska
 •  lic. Ewelina Hernik
 •  lic. Marcin Hernik
 •  lic.Justyna Kopacz
 •  lic.Anna Bielak
 •  Krzysztof Tęcza
 •  Dorota Pałczyńska
 •  Konrad Szczepanowski

  Zespól pielegniarski:

 • mgr Anna Rzewuska
 • mgr Jolanta Zdanowska
 • lic.Radomir Szwejkowski

   Rejestratorki medyczne:

 •  Marta Jastrzębska
 •  Renata Jędrzejewicz
 •  Urszula Weprzęć
 •  Natalia Wolgiemut