ZAKŁAD RADIOTERAPII

Lokalizacja Zakładu Radioterapii:

Siedleckie Centrum Onkologii ul. Poniatowskiego 26  wjazd od ul. Bema 

 ( niski parter)

Godziny pracy Zakładu Radioterapii:
od poniedziałku do  piątku  w godzinach  7.30 – 15.00 

KIEROWNIK ZAKŁADU RADIOTERAPII

lek. Wojciech Rolski - specjalista radioterapii onkologicznej

KIEROWNIK TECHNIKÓW

  mgr Małgorzata Czaus

KONTAKT Z ZAKŁADEM

Sekretariat Zakładu Radioterapii - 25 64 03 019; 25 64 03 154

Kierownik techników  - 25 64 03 057

email: sekretariatradioterapia@szpital.siedlce.pl

Zakład Radioterapii w Siedleckim Centrum Onkologii wyposażony został w nowoczesną i wysokiej klasy aparaturę medyczną firmy Varian pozwalającą na bezpieczne i komfortowe przeprowadzenie radioterapii - dysponuje 2 akceleratorami liniowymi ,,TrueBeam”, do teleradioterapii i nowoczesnym aparatem do brachyterapii HDR ,,Bravos’’ ze źródłem Ir-192. Do precyzyjnego przygotowania leczenia wykorzystujemy tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny i urządzenie PET-CT firmy Simens. Chorzy wymagający leczenia w warunkach szpitalnych przyjmowani są do Pododdziału Radioterapii. W Siedleckim Centrum Onkologii pracujemy w sposób interdyscyplinarny. Każdy chory przed rozpoczęciem leczenia jest omawiany na wielodyscyplinarnym konsylium z udziałem radioterapeutów, chirurgów, onkologów klinicznych i radiologów, które decyduje o wyborze optymalnego sposobu leczenia. Dzięki wspólnym ustaleniom możliwa jest realizacja leczenia skojarzonego – czyli zastosowanie kombinacji kilku podstawowych metod (chirurgia, radioterapia, chemioterapia, hormonoterapia, leczenie ukierunkowane molekularnie, immunoterapia) w indywidualnie dobranej sekwencji. Taki warunek może być w pełni spełniony w wieloprofilowym, wielospecjalistycznym ośrodku takim jak Siedleckie Centrum Onkologii.

Konsultantem ds. radioterapii jest prof.dr.n.med. Andrzej Kawecki dyrektor ds. klinicznych Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.

Radioterapia jest jedną z podstawowych metod miejscowego leczenia chorób nowotworowych i może być stosowana zarówno jako metoda samodzielna bądź skojarzona z chirurgią i/lub chemioterapią. Szacuje się, że prawie 60% chorych  na określonym  etapie  choroby poddawanych jest tej metodzie leczenia.  Celem napromieniania jest wyleczenie z choroby nowotworowej, zapobieganie jej nawrotowi lub łagodzenie związanych z nią objawów.

Wyposażenie Zakładu Radioterapii Siedleckiego Centrum Onkologii oraz wysoko wykwalifikowany personel umożliwia realizację leczenia w oparciu o najnowocześniejsze techniki radioterapii, które umożliwiają uszkodzenie/zniszczenie komórek nowotworowych przy jednoczesnym maksymalnie możliwym oszczędzeniu sąsiednich tkanek zdrowych. Jednak nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie tego zjawiska stąd w trakcie leczenia mogą wystąpić charakterystyczne dla napromienianej lokalizacji dolegliwości. Objawy towarzyszące leczeniu oraz sposoby ich łagodzenia są omawiane z chorym przed rozpoczęciem leczenia oraz w jego trakcie. W przypadku każdej metody radioterapii pacjent jest poddawany działaniu promieniowania jedynie w czasie terapii, sam nie staje się źródłem promieniowania, więc bez obaw w trakcie leczenia oraz po jego zakończeniu może kontaktować się z członkami rodziny. Leczenie w Zakładzie Radioterapii może odbywać się w trybie  ambulatoryjnym lub szpitalnym. Chorzy są zwykle napromieniani jeden raz dziennie przez pięć dni w tygodniu  a samo napromienianie (sesja) trwa bardzo krótko (zwykle kilka minut). Liczba seansów radioterapii zależy od konkretnej sytuacji klinicznej, w niektórych sytuacjach może to być napromienianie jednorazowe, w innych liczba frakcji może być większa, a czas leczenia sięgać kilku tygodni.

Teleradioterapia jest metodą leczenia za pomocą wytwarzanego w akceleratorach liniowych wysokoenergetycznego promieniowania jonizującego, gdzie źródło promieniowania umieszczone jest w pewnej odległości od pacjenta. Proces przygotowania pacjenta do leczenia  obejmuje m.in. przygotowanie  w Modelarni odpowiedniego dla danej lokalizacji unieruchomienia oraz wykonanie tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, a w niektórych sytuacjach pomocniczego badania PET/CT. Na ich podstawie zespół lekarzy radioterapeutów, fizyków medycznych i techników elektroradiologii opracowuje przy użyciu zaawansowanego oprogramowania komputerowego indywidualny dla każdego chorego, precyzyjny plan leczenia.

W Zakładzie Radioterapii Siedleckiego Centrum Onkologii stosujemy najbardziej zaawansowane techniki radioterapii takie jak:

·       Trójwymiarowa radioterapia konformalna (3DCRT)

·       Radioterapia z modulacją intensywności wiązki (IMRT)

·       Radioterapia monitorowana obrazem (IGRT)

·       Radioterapia wielołukowa VMAT

·       Radioterapia z opcją bramkowania oddechowego

·       Radioterapia stereotaktyczna (SBRT)

Brachyterapia jest rodzajem radioterapii, w której źródło promieniowania jest umieszczane w środku guza lub w jego okolicy. Brachyterapia jest leczeniem miejscowym. Pozwala to na zwiększenie dawki bezpośrednio  w  zmianie nowotworowej,  przy  jednoczesnym zmniejszeniu narażenia zdrowych tkanek i narządów. Może być stosowana tylko w ściśle określonych sytuacjach klinicznych jako jedyna metoda terapii, a najczęściej stanowi element leczenia skojarzonego z teleradioterapią. W tym przypadku konieczne jest również wykonanie badań do planowania leczenia za pomocą usg, tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego oraz dokładnego planu leczenia.

W Zakładzie Brachyterapii Siedleckiego Centrum Onkologii stosujemy następujące techniki leczenia:

·       Brachyterapia śródtkankowa z planowaniem 3D pod kontrolą obrazowania (HDR Ir192)

·       Brachyterapia wewnątrzprzewodowa z planowaniem 3D pod kontrolą obrazowania (HDR Ir192)

·       Brachyterapia wewnątrzjamowa z planowaniem 3D pod kontrolą obrazowania (HDR Ir192)

 

W przygotowaniu planów leczenia, oraz nadzorze nad prawidłową pracą urządzeń uczestniczy doświadczony zespół onkologów-radioterapeutów, techników elektroradiologii i fizyków medycznych. Cały proces leczenia jest na bieżąco kontrolowany przez lekarzy Zakładu Radioterapii.  W trakcie leczenia pacjenci mogą liczyć na wsparcie psychoonkologa, rehabilitację, skuteczne leczenie p/bólowe, żywienie pdo- i pozajelitowe, konsultacje specjalistów z innych dziedzin m.in. laryngologii, kardiologii, chorób wewnętrznych, neurologii i psychiatrii.

 

Personel Zakładu Radioterapii

   Lekarze:  

·        Wojciech Rolski

·        Zofia Laskus

·        Beata Gil- Sobocińska

·        Brygida Zawadzka

·        Aleksander Strąk

·        Hubert Urbańczyk

·        Milena Niemiec

·        Paweł Banatkiewicz

  Fizycy:               

·        Maciej Świerczyński

·        Beata Czyżew

·        Michał Półtorak

·        Katarzyna Pawłów

·        Bartosz Weinert

·        Magdalena Goraj

  Technicy elektroradiologii:

·        Małgorzata Czaus

·        Teresa Sawińska

·        Mirosław Sawiński

·        Ewelina Hernik

·        Marcin Hernik

·        Beata Skwierczyńska

·        Justyna Kopacz

·        Krzysztof Tęcza

·        Dorota Pałczyńska

·        Anna Bielak

·        Konrad Szczepanowski

  Zespól pielegniarski:

·        Anna Rzewuska

·        Jolanta Zdanowska

·        Radomir Szwejkowski

   Rejestratorki medyczne:

·        Magdalena Golec-Rzewuska

·        Marta Jastrzębska

·        Renata Jędrzejewicz

·        Urszula Weprzęć

·        Natalia Wolgiemut

   Inspektor Ochrony Radiologicznej:

·        Marek Kruszewski

·        Beata Czyżew