ZAKŁAD RADIOTERAPII

Lokalizacja Zakładu Radioterapii:

Siedleckie Centrum Onkologii ul. Poniatowskiego 26  wjazd od ul. Bema 

 (poziom -1)

Godziny pracy Zakładu Radioterapii:
od poniedziałku do  piątku  w godzinach  7.30 – 15.00 

KONTAKT Z ZAKŁADEM

Sekretariat Zakładu Radioterapii - 25 64 03 019; 25 64 03 154

Rejestracja Zakładu Radioterapii- 25 64 03 058

email: sekretariatradioterapia@szpital.siedlce.pl

KIEROWNIK ZAKŁADU RADIOTERAPII

lek. Wojciech Rolski - specjalista radioterapii onkologicznej ,specjalista medycyny paliatywnej 

KIEROWNIK PRACOWNI FIZYKI MEDYCZNEJ

mgr Katarzyna Pawłów -specjalista w dziedzinie fizyki medycznej

KIEROWNIK ZESPOŁU TECHNIKÓW

 lic. Małgorzata Czaus

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA

mgr Anna Rzewuska specjalista pięlęgniarstwa chirurgicznego

KOORDYNATOR W ZAKŁADZIE RADIOTERAPII

mgr Magdalena Rzewuska -Golec

 Konsultantem ds. radioterapii jest prof.dr.n.med. Andrzej Kawecki dyrektor ds. klinicznych Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.

Zakład Radioterapii w Siedleckim Centrum Onkologii wyposażony został w nowoczesną i wysokiej klasy aparaturę medyczną firmy Varian pozwalającą na bezpieczne i komfortowe przeprowadzenie radioterapii - dysponuje 2 akceleratorami liniowymi ,,TrueBeam”, do teleradioterapii i nowoczesnym aparatem do brachyterapii HDR ,,Bravos’’ ze źródłem Ir-192. Do precyzyjnego przygotowania leczenia wykorzystujemy tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny i urządzenie PET-CT firmy Simens. Chorzy wymagający leczenia w warunkach szpitalnych przyjmowani są do Pododdziału Radioterapii. W Siedleckim Centrum Onkologii pracujemy w sposób interdyscyplinarny. Każdy chory przed rozpoczęciem leczenia jest omawiany na wielodyscyplinarnym konsylium z udziałem radioterapeutów, chirurgów, onkologów klinicznych i radiologów, które decyduje o wyborze optymalnego sposobu leczenia. Dzięki wspólnym ustaleniom możliwa jest realizacja leczenia skojarzonego – czyli zastosowanie kombinacji kilku podstawowych metod (chirurgia, radioterapia, chemioterapia, hormonoterapia, leczenie ukierunkowane molekularnie, immunoterapia) w indywidualnie dobranej sekwencji. Taki warunek może być w pełni spełniony w wieloprofilowym, wielospecjalistycznym ośrodku takim jak Siedleckie Centrum Onkologii.

Radioterapia jest jedną z podstawowych metod miejscowego leczenia chorób nowotworowych i może być stosowana zarówno jako metoda samodzielna bądź skojarzona z chirurgią i/lub chemioterapią. Szacuje się, że prawie 60% chorych  na określonym  etapie  choroby poddawanych jest tej metodzie leczenia.  Celem napromieniania jest wyleczenie z choroby nowotworowej, zapobieganie jej nawrotowi lub łagodzenie związanych z nią objawów.

Wyposażenie Zakładu Radioterapii Siedleckiego Centrum Onkologii oraz wysoko wykwalifikowany personel umożliwia realizację leczenia w oparciu o najnowocześniejsze techniki radioterapii, które umożliwiają uszkodzenie/zniszczenie komórek nowotworowych przy jednoczesnym maksymalnie możliwym oszczędzeniu sąsiednich tkanek zdrowych. Jednak nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie tego zjawiska stąd w trakcie leczenia mogą wystąpić charakterystyczne dla napromienianej lokalizacji dolegliwości. Objawy towarzyszące leczeniu oraz sposoby ich łagodzenia są omawiane z chorym przed rozpoczęciem leczenia oraz w jego trakcie. W przypadku każdej metody radioterapii pacjent jest poddawany działaniu promieniowania jedynie w czasie terapii, sam nie staje się źródłem promieniowania, więc bez obaw w trakcie leczenia oraz po jego zakończeniu może kontaktować się z członkami rodziny. Leczenie w Zakładzie Radioterapii może odbywać się w trybie  ambulatoryjnym lub szpitalnym. Chorzy są zwykle napromieniani jeden raz dziennie przez pięć dni w tygodniu  a samo napromienianie (sesja) trwa bardzo krótko (zwykle kilka minut). Liczba seansów radioterapii zależy od konkretnej sytuacji klinicznej, w niektórych sytuacjach może to być napromienianie jednorazowe, w innych liczba frakcji może być większa, a czas leczenia sięgać kilku tygodni.

Teleradioterapia jest metodą leczenia za pomocą wytwarzanego w akceleratorach liniowych wysokoenergetycznego promieniowania jonizującego, gdzie źródło promieniowania umieszczone jest w pewnej odległości od pacjenta. Proces przygotowania pacjenta do leczenia  obejmuje m.in. przygotowanie  w Modelarni odpowiedniego dla danej lokalizacji unieruchomienia oraz wykonanie tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, a w niektórych sytuacjach pomocniczego badania PET/CT. Na ich podstawie zespół lekarzy radioterapeutów, fizyków medycznych i techników elektroradiologii opracowuje przy użyciu zaawansowanego oprogramowania komputerowego indywidualny dla każdego chorego, precyzyjny plan leczenia.

W Zakładzie Radioterapii Siedleckiego Centrum Onkologii stosujemy najbardziej zaawansowane techniki radioterapii takie jak:

·       Trójwymiarowa radioterapia konformalna (3DCRT)

·       Radioterapia z modulacją intensywności wiązki (IMRT)

·       Radioterapia monitorowana obrazem (IGRT)

·       Radioterapia wielołukowa VMAT

·       Radioterapia z opcją bramkowania oddechowego

·       Radioterapia stereotaktyczna (SBRT)

Brachyterapia jest rodzajem radioterapii, w której źródło promieniowania jest umieszczane w środku guza lub w jego okolicy. Brachyterapia jest leczeniem miejscowym. Pozwala to na zwiększenie dawki bezpośrednio  w  zmianie nowotworowej,  przy  jednoczesnym zmniejszeniu narażenia zdrowych tkanek i narządów. Może być stosowana tylko w ściśle określonych sytuacjach klinicznych jako jedyna metoda terapii, a najczęściej stanowi element leczenia skojarzonego z teleradioterapią. W tym przypadku konieczne jest również wykonanie badań do planowania leczenia za pomocą usg, tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego oraz dokładnego planu leczenia.

W Zakładzie Brachyterapii Siedleckiego Centrum Onkologii stosujemy następujące techniki leczenia:

·       Brachyterapia śródtkankowa z planowaniem 3D pod kontrolą obrazowania (HDR Ir192)

·       Brachyterapia wewnątrzprzewodowa z planowaniem 3D pod kontrolą obrazowania (HDR Ir192)

·       Brachyterapia wewnątrzjamowa z planowaniem 3D pod kontrolą obrazowania (HDR Ir192)

 

W przygotowaniu planów leczenia, oraz nadzorze nad prawidłową pracą urządzeń uczestniczy doświadczony zespół onkologów-radioterapeutów, techników elektroradiologii i fizyków medycznych. Cały proces leczenia jest na bieżąco kontrolowany przez lekarzy Zakładu Radioterapii.  W trakcie leczenia pacjenci mogą liczyć na wsparcie psychoonkologa, rehabilitację, skuteczne leczenie p/bólowe, żywienie pdo- i pozajelitowe, konsultacje specjalistów z innych dziedzin m.in. laryngologii, kardiologii, chorób wewnętrznych, neurologii i psychiatrii.

 

Personel Zakładu Radioterapii

   Lekarze:  

 • dr n.med.Dorota Kiprian - specjalista radioterapii onkologicznej
 • dr n.med.Magda Kubaszewska-specjalista radioterapii onkologicznej
 • dr n.med.Andrzej Jarząbski-specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek.Zofia Laskus -specjalista radioterapii onkologicznej, specjalista medycyny paliatywnej 
 • lek.Beata Gil- Sobocińska-specjalista radioterapii onkologicznej, specjalista chorób wewnętrznych 
 • lek.Brygida Zawadzka -specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek.Milena Niemiec-specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek.Antoni Woźniak -specjalista radioterapii onkologicznej

  Fizycy:               

 •  mgr Anna Zaleska -w trakcie specjalizacji z fizyki medycznej 
 •  mgr  Bartosz Weinert- specjalista w dziedzinie fizyki medycznej 
 •  mgr inż. Magdalena Goraj-w trakcie specjalizacji z fizyki medycznej 

Inspektorzy Ochrony Radiologicznej:      

 • mgr inż. Beata Czyżew
 • Marek Kruszewski      

  Technicy elektroradiologii:

 •  mgr Teresa Sawińska
 •  mgr Mirosław Sawiński
 •  mgr Beata Skwierczyńska
 •  mgr Dominika Paskudzka
 •  lic. Ewelina Hernik
 •  lic. Marcin Hernik
 •  lic.Justyna Kopacz
 •  lic.Anna Styczyńska
 •  Krzysztof Tęcza
 •  Dorota Pałczyńska
 •  Konrad Szczepanowski

  Zespól pielegniarski:

 • mgr Anna Rzewuska
 • mgr Jolanta Zdanowska
 • lic.Radomir Szwejkowski

   Rejestratorki medyczne:

 •  Renata Jędrzejewicz
 •  Natalia  Wyrebek
 •  Natalia Wolgiemut
 •  Sylwia Solnica

   

 BRACHYTERAPIA

 Aparat do brachyterapii HDR Bravos firmy Varian.

 Przykładowy rozkład dawki podczas leczenia raka szyjki macicy.

Przykładowy rozkład dawki podczas leczenia raka gruczołu krokowego.

 

TELERADIOTERAPIA

Akcelerator liniowy Trubeam firmy Varian.

 

Przykładowy rozkład dawki podczas leczenia nowotworu regionu głowy i szyi.

Przykładowy rozkład dawki podczas leczenia raka piersi.