ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ

Lokalizacja Zakładu Medycyny Nuklearnej :

Siedleckie Centrum Onkologii ul. Poniatowskiego 26 ,wjazd od ul. Bema

Poziom -1

Godziny Pracy Zakładu Medycyny Nuklearnej 

od poniedziałku do  piątku  w godzinach  7.30 – 15.00 

Kontakt z Zakładem:

Rejestarcja Zakładu Medycyny Nuklearnej-25 64 03 503

email: zmn@szpital.siedlce.pl

KIEROWNIK ZAKŁADU MEDYCYNY NUKLEARNEJ :

lek.Małgorzata Tarnawska-Pierścińska- specjalista medycyny nuklearnej 

KOORDYNATOR ZAKŁADU MEDYCYNY NUKLEARNEJ:

mgr Marzena Jabłońska -elektroradiolog

ZESPÓŁ ZAKŁADU MEDYCYNY NUKLEARNEJ :

lek. Jacek Kabat -specjalista chorób wewnętrznych , endokrynolog w trakcie specjalizacji z medycyny nuklearnej

lek.Łukasz Hołody-specjalista medycyny nuklearnej 

mgr Wioletta Chalewska -fizyk medyczny/elektroradiolog

mgr inż. Artur Wachowicz- elektroradiolog

lic. Klaudia Gąsior- elektroradiolog

mgr Edyta Skolimowska -radiofarmaceuta

mgr Agata Sackiewicz- Inspektor Ochrony Radiologicznej

mgr Katarzyna Olszewska – st. pielęgniarka

Elżbieta Bonowicz- st. pielęgniarka

mgr Katarzyna Bloch - referent medyczny 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU MEDYCYNY NUKLEARNEJ

W ramach działania Zakładu Medycyny Nuklearnej przeprowadzamy procedury diagnostyczne z zastosowaniem radiofarmaceutyków, czyli związków chemicznych znakowanych izotopem. Ma to na celu ocenę ilości i jakości gromadzenia znacznika w danym narządzie.

W zależności od wskazań w zakresie wykonywanych procedur znajdują się następujące badania diagnostyczne:

 • Tomografia PET z zastosowaniem 18-fluorodeoksyglukozy (18F-FDG)
 • Scyntygrafia dynamiczna nerek (Renoscyntygrafia)
 • Scyntygrafia układu kostnego Wholebody lub trójfazowa koścca
 • Scyntygraficzna ocena lokalizacji węzła wartowniczego
 • Limfoscyntygrafia
 • Scyntygrafia przytarczyc (badanie dwufazowe)
 • Scyntygrafia perfuzyjna serca ( badanie spoczynkowe plus z obciążeniem)
 • Scyntygrafia receptorów somatostatyny

ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ  WYPOSAŻONY JEST W NASTĘPUJĄCY SPRZĘT :

 • Skaner PET-CT Siemens Biograph mCT-S64 4R
 • Gammakamera SPECT-CT SIemens Symbia Intevo 6
 • Komorę laminarną z wyciągiem radiochemicznym Tema Sinergie Safe Flow30 wraz z dyspenserem
 • Miernik aktywności Curiementor 4 oraz Capintec CRCPC
 • Skaner TLC do kontroli jakości ELVSIA Mingita
 • Radiometr COMO 170 DL Nuvia Instruments
 • Bramka do skażeń osobistych Nuvia Instruments