SZYBKA TERAPIA ONKOLOGICZNA

W ramach pakietu onkologicznego wyłoniono kategorię pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu onkologii. Dzięki szybkiej terapii onkologicznej zwiększamy dostępność do diagnostyki i leczenia nowotworów i systematyzujemy proces diagnostyczno-terapeutyczny. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DiLO) oraz wyznaczeniu jak najszybszych terminów na realizację poszczególnych etapów leczenia. Wsparciem dla pacjenta jest koordynator ds. szybkiej terapii onkologicznej.

Zadaniem koordynatora ds. szybkiej terapii onkologicznej Siedleckiego Centrum Onkologii jest pomoc pacjentowi objętemu pakietem onkologicznym tj :

·        przeprowadzenie chorego przez kolejne etapy diagnostyki, a następnie leczenia ustalonego przez konsylium,

·        zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach terapii, tak aby leczenie było dostosowane do wszystkich potrzeb pacjenta,

·        nadzór nad dokumentacją związaną z kartą diagnostyki i leczenia pacjenta,

·        współpraca pomiędzy podmiotami w ramach profesjonalnej opieki nad pacjentem.

Karta szybkiej terapii onkologicznej  DiLO  –może zostać wydana przez:

·        lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który stwierdził podejrzenie nowotworu złośliwego lub stwierdził nowotwór złośliwy,

·        lekarza udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (AOS), który stwierdził podejrzenie nowotworu złośliwego lub stwierdził nowotwór złośliwy,

·        lekarza udzielającego świadczeń z zakresu profilaktycznych programów zdrowotnych, który stwierdził podejrzenie nowotworu złośliwego lub potwierdził nowotwór złośliwy,

·        lekarza udzielającego świadczeń szpitalnych, który stwierdził nowotwór złośliwy lub w momencie przyjęcia do  szpitala pacjenta, u którego stwierdzono nowotwór złośliwy,

Szczegółowe informacje odnośnie Szybkiej Terapii Onkologicznej znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://pakietonkologiczny.gov.pl

Koordynatorzy  Szybkiej Terapii Onkologicznej

  • mgr Joanna Barej
  • Iwona Cholewka
  • Edyta Mirońska 
  • mgr Kinga Piotrowska

Siedleckie Centrum Onkologii -  parter pok.nr 039

tel    025 6403025

email -dilo@szpital.siedlce.pl