Skargi i wnioski przyjmują :

Dyrektor ds. Medycznych Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp z o.o.

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
tel. (25) 640 32 14

Dział Obsługi Pacjenta
tel. 25 6403695
e-mail dop.ssp@szpital.siedlce.pl

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp z o.o.
tel.: (25) 640 32 04, (025) 640 35 73
e-mail: dzj@szpital.siedlce.pl

Pełnomocnik ds. Kombatantów
e-mail: rwalewska@szpital.siedlce.pltel. (25) 64 03 573
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
fax: 22 582 84 21
e-mail: kancelaria@nfz-warszawa.pl

Delegatura NFZ w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 4
fax: 25 785 12 38 
e-mail: siedlce@nfz-warszawa.pl

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia
01-171 Warszawa, ul. Młynarska 46
e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl