Siedleckie Centrum Onkologii to nowoczesny, pełnoprofilowy ośrodek onkologiczny zapewniający kompleksową opiekę  nad pacjentem oraz prowadzący nowatorskie badania kliniczne.

                 Podstawą działalności Siedleckiego Centrum Onkologii jest  kompleksowe leczenie nowotworów złośliwych. W oparciu o nowoczesne zaplecze diagnostyczne rozpoznajemy i określamy w wielodyscyplinarnych zespołach onkologów i diagnostów, optymalny sposób  leczenia. Stosowane przez nas terapie „skojarzone” i  „spersonalizowane”, wykorzystujące wspólnie, możliwości współczesnej chemioterapii, radioterapii, chirurgii onkologicznej i  ginekologii onkologicznej  to obowiązujący i niepodważalny we współczesnej medycynie standard. Standard istotnie poprawiający odsetek wyleczeń z choroby !

                 W działającym  w ramach Siedleckiego Centrum Onkologii, Oddziale Chirurgii Onkologicznej - wzmocnionym przez chirurgów onkologicznych  posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte  w Klinikach Centrum Onkologii w Warszawie (obecnie Narodowy Instytut Onkologii ), stosuje się min. techniki operacyjne pozwalające oszczędzić pierś i węzły chłonne pachy w leczeniu raka piersi, onko- plastykę gruczołów i ich pełną rekonstrukcję. W leczeniu nowotworów przewodu pokarmowego stosujemy techniki laparoskopowe, oraz operacje nowotworów odbytnicy z wykorzystaniem robota operacyjnego DA VINCI.

                 Ważnym uzupełnieniem naszej działalności jest uczestnictwo w programach profilaktycznych wczesnego wykrywanie nowotworów złośliwych (raka jelita grubego, raka piersi,raka szyjki macicy ), działania prozdrowotne o charakterze oświatowym i organizacja opieki onkologicznej w całym regionie.

                Siedleckie Centrum Onkologii tworzą oddziały szpitalne, przeznaczone do leczenia chorych w trybie stacjonarnym, kilkanaście stanowisk do chemioterapii dziennej, gdzie realizowane są liczne programy lekowe,  pracownia cytostatyków, przychodnia onkologiczna z poradniami specjalistycznymi oraz zakłady radioterapii i medycyny nuklearnej. Nowoczesną i szybką diagnostykę zapewniają  najnowszej generacji: tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pozytonowa tomografia emisyjna (PET-CT), ultrasonografy, mammografy oraz diagnostyka izotopowa.

               Pacjent zgłaszający się do naszego ośrodka objęty  jest  opieką  koordynatora tzw. Szybkiej  Ścieżki Onkologicznej   ( DILO ), który od chwili zgłoszenia się pacjenta z podejrzeniem lub potwierdzeniem rozpoznania choroby nowotworowej prowadzi go przez okres diagnostyki ,leczenia oraz wizyt kontrolnych.

               Mocną stroną Centrum są ludzie. Profesjonalny i kompetentny personel nie tylko wykonuje wysokospecjalistyczne procedury, ale również udziela wsparcia w procesie leczenia w pełni profesjonalnym jak również ciepłym, serdecznym podejściem, szanując godność pacjenta i jego prawo do intymności.

              Ośrodek współpracuje z Narodowym Instytutem Onkologii w Warszawie. Współpraca  obejmuje wsparcie merytoryczne, wymianę wiedzy i specjalistów, szkolenia personelu medycznego  oraz udział w badaniach naukowych.

              Pracownicy Siedleckiego Centrum Onkologii uczestniczą w pracy dydaktycznej ze studentami Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. Siedleckie Centrum Onkologii jest członkiem europejskich organizacji zajmujących się inicjowaniem i prowadzeniem badań nad nowymi terapiami przeciwnowotworowymi w tym Europejskiej Sieci Badawczej w Ginekologii Onkologicznej (The European Network for Gynaecological Oncological Trial, ENGOT).

DYREKTOR SIEDLECKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

dr hab.n.med.Lubomir Bodnar prof.UPH, MBA

sekretariat tel.25 64 03 485

email:lbodnar@szpital.siedlce.pl

Z-CA DYREKTORA SIEDLECKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

dr n. med. Joanna Kozłowiec MBA

Tel. 25 64 03 026

email: jkozlowiec@szpital.siedlce.pl

Koordynator przychodni onkologicznej

mgr Anna Bednarczyk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

Tel 25 64 03 033

email: abednarczyk@szpital.siedlce.pl

Rejestracja

Tel. 25 64 03 301

 

Badania kliniczne

Wykaz aktualnie prowadzonych badań klinicznych.