REJESTRACJA DO PORADNI:

GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC - tel. (25) 67 53 779, tel. (25) 67 53 796
REHABILITACYJNEJ - tel. (25) 67 53 778
KARDIOLOGICZNEJ - tel. (25) 67 53 778


REJESTRACJA DO PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH:

RTG - tel. (25) 67 53 785
USG - tel. (25) 67 53 778
EKG, HOLTER, PRÓBY WYSIŁKOWE - tel. (25) 67 53 783
BRONCHOSKOPOWA - tel. (25) 67 53 787
SPIROMETRYCZNA - tel. (25) 67 53 786
ECHO SERCA - tel. (25) 67 53 784


REJESTRACJA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO (ZOL)

tel. (25) 67 53 763