Lokalizacja: I piętro Budynek Rehabilitacji, wjazd od ul. Bema WEJŚCIE OBOK PRZYCHODNI OMEGA

Kierownik pracowni: lek. Barbara Mechowska-Kleyff - specjalista kardiolog

Harmonogram pracy Pracowni Prób Wysiłkowych

Dla pacjentów ambulatoryjnych kierowanych z Poradni Kardiologicznej

wtorek: 12.00 – 15:00


Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa wykonywane na podstawie skierowanie od lekarza oraz wymagane jest aktualne badanie echokardiograficzne (ważne do pół roku).