Lokalizacja: poziom -1, Budynek Główny, Gabinet nr 3

Harmonogram pracy Pracowni czynnościowej płuc:

Poniedziałek: 08.00 – 15.00
Wtorek: 08.00 – 15.00
Środa: 08.00 – 15.00
Czwartek: 08.00 – 15.00
Piątek: 08.00 – 15.00


Pracownia czynnościowa płuc jest nowocześnie wyposażoną pracownią diagnostyczną.

Badania wykonywane są dla pacjentów hospitalizowanych w szpitalu oraz pacjentów poradni szpitala. Dla pacjentów zewnętrznych (indywidualnych oraz innych zakładów opieki zdrowotnej) badania wykonywane są zgodnie z obowiązującym cennikiem. Pracownia dysponuje nowoczesnym sprzętem diagnostycznym. Badania wykonywane są zgodnie z obowiązującymi standardami przez wykwalifikowany personel.

Badania wykonane na podstawie skierowania lekarskiego, pozwalają na:

  • ocenę sprawności wentylacyjnej płuc,
  • rozpoznanie i określenie rodzaju zaburzeń wentylacji ( obturacja, restrykcja),
  • ilościową ocenę stopnia upośledzenia czynności układu oddechowego,
  • określenie szybkości postępu choroby i odpowiedzi na zastosowane leczenie.