Sekretariat medyczny:
położnictwo, patologia ciązy tel. (25) 640 35 42,
ginekologia tel. 25 640
36 70

Ordynator tel. (25) 640 35 42
Lekarze tel. (25) 640 31 39 (położnictwo), (25) 640 36 68 (ginekologia)
Pielęgniarki tel. (25) 640 35 35 (położnictwo), (25) 640 36 67 (ginekologia)
e-mail: ginekologia@szpital.siedlce.pl

Odwiedziny Pacjentów odbywają się codziennie w godzinach od 13:00 do 18:00.

Ordynator Oddziału:
dr hab.n.med. Grzegorz Szewczyk
specjalista położnictwa i ginekologii,
specjalista ginekologii onkologicznej

Zastępca ordynatora:
dr n. med. Andrzej Korniluk
specjalista ginekologii i położnictwa


Położna Oddziałowa:
Małgorzata Łęczycka,

specjalista w dziedzinie pielegniarstwa ginekologicznego i położniczego.


Oddział Położnictwa i Patologii Ciąży z Blokiem Porodowym   

Oddział Położnictwa i Patologii Ciąży z Blokiem Porodowym o II poziomie referencyjności usytuowany jest w głównym budynku szpitala. Oddział oferuje kompleksową opiekę nad przebiegiem ciąży oraz odbycie porodu w intymnej atmosferze, w towarzystwie najbliższej osoby pod opieką doświadczonego personelu położnych oraz lekarzy. Zapewniamy bezpieczeństwo i komfort zarówno matce jak i dziecku przed, w trakcie i po porodzie.

Pacjentki zgłaszające się do porodu po rejestracji w Ogólnej Izbie Przyjęć kwalifikowane są w Izbie Położniczej a następnie kierowane do Bloku Porodowego, gdzie w przyjaznej i komfortowej atmosferze oczekują na narodziny dziecka. W trosce o najwyższy poziom świadczonych usług mamy do Państwa dyspozycji 4 pojedyncze sale porodowe o wdzięcznych nazwach – Wiosna, Lato, Jesień, Zima i niezależną salę operacyjną cięć cesarskich  w obrębie Bloku Porodowego (co skraca maksymalnie czas transportu i rozpoczęcia operacji). Każda sala porodowa została wyposażona w profesjonalne łóżko porodowe, łazienkę z prysznicem, centralny system monitorujący dobrostan płodu, stanowiska do nagrzewania noworodka oraz zestawy piłek i innych przyrządów wspomagających. Sala Lato posiada wannę porodową w której możliwa jest relaksacja w trakcie porodu jak i odbycie porodu do wody.

Nad prawidłowym przebiegiem porodu czuwa zespół doświadczonych położnych, które indywidualnie opiekują się rodzącą w porozumieniu z zespołem lekarskim. W zakres naszych usług wchodzi nie tylko nadzór nad rodzącą, której ciąża przebiega w sposób fizjologiczny, ale również prowadzenie porodu w ciąży powikłanej. Świadomi, jak ważnym wydarzeniem w życiu kobiety są narodziny dziecka, oferujemy nieodpłatną możliwość pobytu osoby bliskiej w trakcie porodu, co niewątpliwie jest ogromnym wsparciem dla rodzącej. (Zasady uczestnictwa osoby towarzyszącej w porodach rodzinnych.)

Do dyspozycji Pacjentki, oferujemy wiele sposobów łagodzenia bólu porodowego. Wśród metod niefarmakologicznych oferujemy: aktywność fizyczną, masaż relaksacyjny, ćwiczenia oddechowe, ciepłe i zimne okłady, przezskórną elektryczną stymulację nerwów, (transcutaneous electrical nerve stimulation - TENS) oraz immersję wodną. Dostępne są również metody farmakologiczne, takie jak gaz Entonox oraz analgezja regionalna, pod postacią znieczulenia zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego, za które, w porozumieniu z lekarzem ginekologiem oraz za pisemną zgodą Pacjentki, odpowiedzialny jest zespół anestezjologiczny. Należy pamiętać, że procedura ta obarczona jest ryzykiem powikłań.
Dostosowujemy opiekę okołoporodową indywidualnie do każdej Pacjentki na podstawie przygotowanego przez kobietę Planu Porodu, który uwzględnia jej potrzeby i oczekiwania oraz informacje na jakie zabiegi wyraża zgodę. Obowiązujący standard opieki okołoporodowej daje kobiecie rodzącej prawo do decydowania o stopniu aktywności, który wybiera oraz o tym jakie pozycje przyjmuje w czasie porodu fizjologicznego. Zarówno w I jak i II okresie porodu stosujemy pozycje wertykalne w których siła grawitacji sprzyja porodowi.

Blok Porodowy zapewnia stałą opiekę lekarzy ginekologów-położników oraz neonatologów, kontrolujących przebieg porodu i interweniujących w sytuacjach tego wymagających. W przypadku kwalifikacji pacjentki przez lekarza do cięcia cesarskiego, kobieta przewieziona jest do Sali Cięć Cesarskich.  Operacja wykonywana jest najczęściej w znieczuleniu podpajęczynówkowym, co zwiększa bezpieczeństwo oraz pozwala zapewnić kontakt matki i dziecka zaraz po zabiegu. Zapewniamy min. dwugodzinny pierwszy kontakt ‘skóra do skóry’ matki z dzieckiem tuż po urodzeniu.

Oddział współpracuje z Bankami Komórek Macierzystych, istnieje więc możliwość pobrania krwi pępowinowej bezpośrednio przy porodzie u wszystkich Pacjentek, które wyrażają chęć i zgodę na przechowywanie krwi pępowinowej.

Po porodzie mama wraz z noworodkiem zostaje przewieziona na Oddział Położniczy, gdzie przebywa do momentu wypisania ze Szpitala. Dysponujemy 1-2-osobowymi komfortowymi salami, wyposażonymi w łazienkę z prysznicem. Po porodzie matki i ich dzieci w większości przypadków przebywają razem przez całą dobę (system rooming in). Taka organizacja jest uważana za najodpowiedniejszą zarówno dla matki, jak i dla noworodka. Umożliwia to stały, bezpośredni kontakt, karmienie naturalne piersią od początku połogu, sprzyja utrwaleniu więzi psychicznej i pomaga matce (zwłaszcza po pierwszym porodzie) opanować sposób pielęgnacji swojego dziecka. Pielęgniarki i położne udzielają wskazówek dotyczących higieny noworodka, karmienia naturalnego, fizjologii połogu, pielęgnacji krocza i piersi. Oddział zaopatrzony jest w akcesoria wspomagające karmienie piersią – laktatory elektryczne, kubeczki.
Noworodki na salach leżą w nowoczesnych, ruchomych wózkach, które zapewniają wygodne i bezpieczne poruszanie się matki z noworodkiem. W każdej sali znajduje się kącik do przewijania noworodka. U zdrowego dziecka w 1.-2. dobie pobytu w szpitalu wykonywane są wszystkie niezbędne szczepienia i badania przesiewowe oraz sprawdzony słuch dziecka.

Nad noworodkiem stale czuwa personel Oddziału Neonatologii, nad matką położne Oddziału Położnictwa oraz na życzenie specjalista laktacyjny i psycholog. W strukturze oddziału funkcjonuje Poradnia Laktacyjna. Zachęcamy do ćwiczeń fizjoterapeutycznych po porodzie naturalnym i cięciu cesarskim.

Pobyt w oddziale trwa średnio 3 dni, po cięciu cesarskim 5 dni. Istnieje możliwość wcześniejszego wyjścia do domu na życzenie Pacjentki.

Pododdział Patologii Ciąży zapewnia nadzór i monitorowanie ciężarnych w przypadku ciąż powikłanych, w tym wysokiego ryzyka. Zajmujemy się leczeniem ciężarnych z poronieniem, zagrożonych porodem przedwczesnym, kobiet zdrowych u których pojawiły się w przebiegu ciąży nadciśnienie, cholestaza wewnątrzwątrobowa czy cukrzyca, kobiet z ciąża bliźniaczą.

Pododdział Patologii Ciąży dysponuje salami ścisłego nadzoru położniczego (komputerowe monitorowanie KTG) oraz diagnostyką opartą o najwyższej klasy aparaty USG z możliwością wykonania ECHO i badań dopplerowskich.

Oferujemy również bezpłatną Szkołę Rodzenia tu przygotujesz się zarówno do porodu jak i rodzicielstwa. Udział w zajęciach jest zawsze cennym doświadczeniem dla par spodziewających się dziecka. Szkoła przygotowuje przyszłych rodziców do świadomego macierzyństwa i ojcostwa, a także do świadomego porodu, opieki i pielęgnacji noworodka.

 

Oddział Ginekologiczny

Oddział Ginekologiczny dysponuje osiemnastoma łóżkami i jest zlokalizowany na II-gim piętrze najnowocześniejszego w kompleksie szpitala budynku Siedleckiego Centrum Onkologii. Oferuje pacjentkom bardzo dobre warunki socjalne (komfortowe, przestronne pokoje pacjentów z węzłem sanitarnym). O najwyższą jakość opieki dba wykwalifikowany personel lekarski, położnych i personel pomocniczy.

Oddział oferuje bardzo szeroki zakres zabiegowych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ginekologii i ginekologii onkologicznej. Kiedy tylko jest to możliwe zabiegi wykonywane są z zastosowaniem endoskopowych technik minimalnie inwazyjnych celem maksymalnego zmniejszenia natężenia bólu pooperacyjnego, zmniejszenia odsetka powikłań miejsca operowanego (zakażenia rozległych ran pooperacyjnych), skrócenia czasu hospitalizacji do minimum oraz jak najszybszej rekonwalescencji po zabiegu i powrotu do zdrowia i pełnej aktywności.

W marcu 2020 roku po raz pierwszy na Mazowszu w ramach świadczeń refundowanych przez NFZ w oddziale ginekologicznym wykonano wycięcie macicy z użyciem systemu robotycznego Da Vinci. Od tego czasu robotyczne zabiegi operacyjne wykonywane są regularnie i w ciągu roku wykonano blisko 50 takich operacji.

Zabiegi z użyciem robota Da Vinci realizowane są zarówno u pacjentek z łagodnymi schorzeniami żeńskiego narządu płciowego (guzy/mięśniaki macicy, stany przedrakowe błony śluzowej trzonu i szyjki macicy, adenomyoza/endometrioza) oraz nowotworami złośliwymi trzonu macicy (rak endometrium). W przypadku wskazań i możliwości realizowana jest procedura wycięcia węzłów wartowniczych z użyciem zieleni indocyjaninowej. Ogranicza ona konieczność wykonywania rozległych wycięć węzłów chłonnych i związanych z tym możliwych powikłań oraz skraca czas zabiegu.

Od 2020r na wyposażeniu oddziału znajduje się także najnowocześniejszy system laparoskopii operacyjnej umożliwiający trójwymiarową wizualizację pola operacyjnego (3D). W portfolio zabiegów laparoskopowych znajdują się m.in.: operacje torbieli jajnika i przydatków macicy, wyłuszczenia mięśniaków macicy, nadszyjkowe amputacje trzonu macicy, laparoskopowe wycięcia macicy.

Oddział specjalizuje się także w zabiegach histeroskopowych – histeroskopia diagnostyczna i operacyjna. Zabiegi te mają zastosowanie m.in. w: diagnostyce wad wrodzonych macicy i przyczyn niepłodności, leczeniu polipów endometrium i mięśniaków podśluzówkowych macicy, leczeniu objawowych defektów blizny po cięciu cesarskim (isthmocoele).

Jako jeden z nielicznych oddziałów na Mazowszu realizujemy zabiegi histeroskopowe sposobem Bettochiego (tzw. office histeroskopia) z użyciem cienkich histeroskopów bez znieczulenia ogólnego. Zabiegi te mogą być wykonywane w przypadku przeciwwskazań do ogólnego znieczulenia. Zabiegi z użyciem histeroskopów cienkich mają zastosowanie szczególnie w przypadku drobnych polipów, mięśniaków oraz w diagnostyce i leczeniu wad wrodzonych macicy i niepłodności. Ryzyko niewydolności szyjki macicy w przyszłych ciążach jest niższe niż w przypadku tradycyjnej histeroskopii (resektoskopów) ze względu na brak konieczności rozszerzania ujścia wew. kanału szyjki.

Oddział prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie operacyjne pacjentek z podejrzeniem i rozpoznaniem nowotworów żeńskiego narządu płciowego – rak sromu, rak szyjki macicy, rak trzonu macicy, raka jajnika. Diagnostyka odbywa się w trybie ambulatoryjnym oraz w przypadku konieczności – w ramach hospitalizacji w ramach karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO – tzw. Zielona karta, która przyspiesza wykonanie np. badań obrazowych – tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny etc.). Plan leczenia oraz decyzje terapeutyczne są podejmowane w ramach konsyliów z udziałem onkologów klinicznych, chirurgów onkologów, radioterapeutów, radiologów i innych specjalistów Siedleckiego Centrum Onkologii. Kompleksowe leczenie uzupełniające po leczeniu operacyjnym (radioterapia, radiochemioterapia, chemioterapia, immunoterapia etc.) jest prowadzone również na terenie tego samego ośrodka.

Wykonujemy między innymi zaawansowane operacje cytoredukcyjne w przypadku raka jajnika obejmujące m.in. zmodyfikowane wytrzewienie miednicy z zespoleniem odbytnicy, odcinkowe resekcje jelit, resekcje w zakresie górnego piętra jamy brzusznej (resekcje przerzutów do otrzewnej, wycięcie otrzewnej kopuł przepony etc.).

Przy oddziale funkcjonuje Poradnia Ginekologiczno-Położnicza (główny budynek szpitala).  W Poradni Ginekologiczno-Położniczej udzielane są świadczenia ambulatoryjne, prowadzony jest nadzór i kontrole po leczeniu oraz odbywają się kwalifikacje do planowych zabiegów operacyjnych (zapisy pod numerem 25 640 36 70).

W ramach Poradni Ginekologiczno-Położniczej wykonywane są badania kolposkopowe (https://szpital.siedlce.pl/aktualnosci/Badanie-kolposkopowe-w-naszym-Szpitalu) realizowana jest również kompleksowa diagnostyka i leczenie zmian szyjki macicy oraz odbywają się profilaktyczne badania przesiewowe szyjki macicy w tym Pilotaż zastosowania badań HPV-DNA we współpracy z Narodowym Instytutem Onkologii w Warszawie (https://szpital.siedlce.pl/podstrony/Program-profilaktyki-raka-szyjki-macicy).

सैक्सी फीलम pourquoi les hommes aiment les asiatiques hindi language sex video
pendik escort ümraniye escort ataşehir escort
supertotobet giriş
deneme bonusu
zlibrary ai nude
casino siteleri
adana escort
deneme bonusu
Deneme bonusu veren siteler
https://restbetgiris.co/ana/
deneme bonusu veren siteler
escort bayanlar
deneme bonusu veren siteler