ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ I RADIOTERAPII

Odwiedziny Pacjentów odbywają się codziennie w godzinach od 13:00 do 18:00.

ORDYNATOR ODDZIAŁU ONKOLOGII KLINICZNEJ I RADIOTERAPII 

dr hab.n.med. Lubomir Bodnar prof.UPH, MBA - specjalista onkologii klinicznej

ORDYNATOR PODODDZIAŁU RADIOTERAPII

lek.Wojciech Rolski-specjalista radioterapii onkologicznej

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

mgr piel. Ewa Szadura -specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

KONTAKT Z ODDZIAŁEM :

Sekretariat onkologii -25 64 03 485

Pielęgniarka Oddziałowa -25 64 03 423

Dyżurka pielęgniarek :pacjenci onkologiczni odcinek A  25 64 03 484 ; pacjenci radioterapeutyczni odcinek B  25 6403 030

email onkologia@szpital.siedlce.pl

 

SPECYFIKA ODDZIAŁU

                 Oddział Onkologii  Klinicznej i Radioterapii znajduje się na I piętrze Siedleckiego Centrum Onkologii , posiada 2-3 łóżkowe sale chorych każda z własnym węzłem sanitarnym. Pacjenci z chorobami nowotworowymi (guzami litymi) diagnozowani i leczeni są według zaleceń Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.     

                Oddział Onkologiczny prowadzi chemioterapię i immunoterapię nowotworów piersi, płuc, nowotworów przewodu pokarmowego, w tym przełyku, żołądka, jelita grubego, trzustki, nowotworów układu moczowo-płciowego (rak nerki, gruczołu krokowego, pęcherza moczowego, nowotwory jąder), nowotworów głowy i szyi, nowotworów narządu rodnego oraz nowotworów hematologicznych (białaczki, chłoniaki, szpiczak). Opieką objęci są także chorzy kierowani z ośrodków o wyższej referencyjności do kontynuacji chemioterapii oraz pacjenci z powikłaniami leczenia onkologicznego lub wymagający opieki paliatywnej.

Natomiast w Pododdziale Radioterapii hospitalizowani są pacjenci wymagający przeprowadzenia radioterapii w warunkach oddziału.

W Oddziale wykonywane są także zabiegi diagnostyczne i lecznicze m.in

·       biopsja i trepanobiopsja szpiku,

·       punkcje jam ciała,

·       biopsje diagnostyczne,

·       zakładanie portów naczyniowych do podawania chemioterapii.

Dzięki współpracy z pracowniami diagnostycznymi szpitala oddział zapewnia szeroką diagnostykę radiologiczną, endoskopową, ultrasonograficzną i laboratoryjną.

 Chorzy mogą także korzystać z konsultacji specjalisty w zakresie chirurgii onkologicznej i lekarza radioterapeuty.

Stałym konsultantem Oddziału jest Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.

             Oddział uczestniczy w badaniach klinicznych nowych leków, schematów leczenia oraz nowych zastosowań leków przeciwnowotworowych. W prasie medycznej ukazało się kilka publikacji ze współautorstwem lekarzy Oddziału.

             Profesjonalny personel Oddziału udziela wsparcia w procesie leczenia ciepłym, serdecznym podejściem szanując godność pacjenta i jego prawo do intymności. Swoją pomocą służą również specjaliści z zakresu psychologii i rehabilitacji.

Zespół Oddziału :

 Lekarze:

  •   lek. Jolanta Piekart - specjalista onkolog kliniczny
  •   lek. Iwona Ptasiewicz- specjalista onkolog kliniczny
  •   lek. Anna Jastrzębska- specjalista onkolog kliniczny
  •   lek. Beata Nowicka-Paprocka -  specjalista onkolog kliniczny
  •   lek. Marta Czeluścińska-Murawiec  - specjalista onkolog kliniczny
  •   lek. Mateusz Żurowski - specjalista onkolog kliniczny
  •   lek.Katarzyna Czerko -specjalista onkolog kliniczny
  •   lek.Paulina Kordys- lekarz rezydent
  •   lek.Aleksandra Kwaśniewska- lekarz rezydent
  •   lek.Uladzislau  Trafimchyk- lekarz w trakcie specjalziacji 

Pielęgniarki :

Smętek Monika -z-ca pielęgniarki oddziałowej -licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Dmowska Anna -mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Dołęga Katarzyna-licencjat pielęgniarstwa

Dylak Urszula-mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Gąsowska Małgorzata -mgr pielęgniarstwa ,specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Gryczon-Kolo Agnieszka-licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Gurba Małgorzata-mgr pielęgniarstwa ,specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Iwańczuk Monika-licencjat pielęgniarstwa

Jastrzębska Agnieszka-licencjat pielęgniarstwa ,specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Klementowicz Marzena-licencjat pielęgniarstwa

Krasuska Małgorzata-mgr pielęgniarstwa ,specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Makolewska Agnieszka-licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Mularzuk Magdalena-licencjat pielęgniarstwa 

Nowakowska Monika-mgr pielęgniarstwa ,specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego 

Paczóska Renata-licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Paprocka Bożena-mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Parol-Jóźwiuk Katarzyna-licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Piasecka Magdalena-mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Pochman Beata-mgr pielęgniarstwa

Sałasińska Monika-licencjat pielęgniarstwa w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa anestezjologicznego

Skorupska Małgorzata-licencjat pielęgniarstwa

Strzemieczna Joanna-mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego 

Wójcik Agnieszka-licencjat pielęgniarstwa

Celińska – Drozd Anna-licencjat pielęgniarstwa

Jasińska Natalia-licencjat pielęgniarstwa

Janiak – Wołosiak Agata-licencjat pielęgniarstwa

Pycka Małgorzata-piel.dyplomowana

Kozieł Urszula-piel.dyplomowana

Koziestańska Grażyna-piel.dyplomowana

Bartczuk Urszula-piel.dyplomowana

Danilczuk Irena-piel.dyplomowana

sekretarki medyczne :

Boryń Monika

Knapiuk Elżbieta

Bizowska Katarzyna

Natalia Bret

Patrycja Gil

psycholog kliniczny 

 mgr Marta Kozaczuk - psychoonkolog ,specjalista psychologii klinicznej