Sekretariat medyczny tel./fax 25 640 36 03
Ordynator tel. 25 640 32 78
Lekarze tel. 25 640 32 57

Odwiedziny Pacjentów odbywają się codziennie w godzinach od 13:00 do 18:00.

Pielęgniarka Oddziałowa tel. 25 640 32 77
Punkt Pielęgniarski  tel. 25 640 32 82
e-mail: dzieciecy@szpital.siedlce.pl

Ordynator Oddziału: lek. Paulina Mikulska,
specjalista pediatrii

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Małgorzata Ułanowska
specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego


Liczba łóżek : 32

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem dzieci i młodzieży od 1 miesiąca życia do 18 roku życia. Rocznie hospitalizujemy około 2500 dzieci. Jesteśmy nowoczesną placówką zatrudniającą lekarzy pediatrów, specjalistów z wielu dziedzin: diabetologii, pulmonologii, nefrologii.

Korzystamy z dobrej diagnostyki laboratoryjnej funkcjonującej w naszej placówce a także z możliwości badań tomograficznych, rezonansu magnetycznego, radiologicznych, EEG, ENG, EMG, ECHO, Holter, ABPM.

 

Oprócz leczenia i diagnostyki podstawowych chorób występujących w okresie rozwoju dziecka (choroby układu oddechowego, przewodu pokarmowego, układu moczowego, zatrucia) zajmujemy się:

  • Diagnostyką i leczeniem chorób endokrynologicznych i metabolicznych (cukrzyca, choroby tarczycy, nadnerczy, przysadki, otyłość, zaburzenia wzrostu i dojrzewania),
  • Diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją w chorobach centralnego i obwodowego układu nerwowego (uszkodzenia OUN okresu okołoporodowego, padaczka, diagnostyka guzów OUN, neuroinfekcje, zespoły o podłożu naczyniowym) a także problemami o charakterze emocjonalnym, współpracując z neurologiem i psychiatrą dziecięcym.
  • Diagnostyką i leczeniem niektórych chorób układu krążenia, korzystając ze współpracy z specjalistą kardiologiem dziecięcym.

Uczestniczymy również w procesie szkolenia lekarzy - oddział dysponuje 12 miejscami akredytacyjnymi specjalizacji z pediatrii, posiadamy również akredytację na odbywanie stażów w Izbie przyjęć / SOR pediatryczny. W oddziale odbywają staże lekarze specjalizujący się w medycynie rodzinnej i innych specjalizacjach, w których konieczna jest znajomość zagadnień z zakresu pediatrii. Współpracujemy z Uniwersytetem Medycznym  - Wydział Nauki o Zdrowiu.

Oddział Dziecięcy jest otwarty dla rodziców i opiekunów, którzy mogą przez całą dobę sprawować opiekę nad swoimi dziećmi, zapewniamy odpowiednie zaplecze socjalne dla opiekunów i rodziców (Strefa Rodzica). Staramy się umilić czas pobytu w oddziale naszym pacjentom,  dysponujemy: świetlicą wyposażoną w gry, zabawki, telewizor, DVD. Codziennie dziećmi zajmuje się terapeutka organizując zajęcia rozrywkowe i edukacyjne.

Wyposażenie:
Oddział dysponuje salami intensywnego nadzoru wyposażonymi w podstawowy sprzęt do resuscytacji krążeniowo - oddechowej, monitory do monitorowania funkcji życiowych, dostosowane dla dzieci małych i dużych. Posiadamy przenośne pulsoksymetry i monitory do monitorowania funkcji życiowych przy łóżku chorego oraz podczas transportu. Ponadto dysponujemy pompami strzykawkowymi i przepływowymi, inhalatorami, aparatem EKG, aparatem do ABPM, HOLTERA, aparatem USG,  aparatem do całodobowego pomiaru glikemii (GCM), glukometrami.