DZIAŁ OBSŁUGI PACJENTA
tel.: (25) 640 36 95
e-mail: dop.ssp@szpital.siedlce.pl

 


 

DZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Kierownik: Jadwiga Bielak
tel.: (25) 640 32 04, tel. (25) 640 35 73
e-mail: dzj@szpital.siedlce.pl


DZIAŁ FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI
Główna Księgowa: Urszula Szymańska
tel.: (25) 640 32 16
e-mail: finanse@szpital.siedlce.pl

 

 


DZIAŁ KONTRAKTÓW I ANALIZ MEDYCZNYCH
Kierownik: Elżbieta Boćkowska
tel.: (25) 640 35 72
e-mail: analizy@szpital.siedlce.pl

 


DZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
Kierownik: Halina Wojtala
tel.: (25) 640 33 08
e-mail: kadry@szpital.siedlce.pl


DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
Kierownik: Remigiusz Krzewniak
tel.: (25) 640 32 99

fax: (25) 640 32 63
e-mail: ozp@szpital.siedlce.pl

 


DZIAŁ INFORMATYKI
Kierownik: Łukasz Dziak
tel.: (25) 640 35 60
e-mail: informatyka@szpital.siedlce.pl

 


DZIAŁ APARATURY MEDYCZNEJ
Kierownik: Wojciech Czuba
tel.: (25) 640 33 21
e-mail: apmed@szpital.siedlce.pl

 


ZESPÓŁ DS. CONTROLLINGU I ANALIZ EKONOMICZNYCH
tel.: (25) 640 33 26


DZIAŁ EKSPLOATACYJNY
Kierownik: Krzysztof Wiedeński
tel./fax: (25) 640 35 87
e-mail: techniczny@szpital.siedlce.pl

 


ZESPÓŁ PRAWNY
tel.: (25) 640 34 04

 


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
tel.: (25) 640 34 04
e-mail: iod@szpital.siedlce.pl


SŁUŻBA BHP
tel.: (25) 640 32 02
e-mail: bhp@szpital.siedlce.pl

 


INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Krzysztof Egier
tel.: (25) 64 03 232
e-mail: strazak@szpital.siedlce.pl