OZJ.2811.04.2022.JN
Data ogłoszenia
25 sierpnia 2022
Data otwarcia
15 września 2022
Wybór firmy audytorskiej na lata 2022-2023

Rada Nadzorcza

Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

zaprasza do

składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 i 2023 rok

oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem badania tych sprawozdań