„Zakup aparatu do pomiaru potencjałów wywołanych (ABR) dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II          w Siedlcach Sp. z o.o.

 

wartość realizacji Zadania: 162 212,92 zł

w tym:

dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego: 160 590,79 zł

środki własne Spółki: 1 622,13 zł

okres realizacji 2021 r.

 

Zakres Zadania polegał na przywróceniu możliwości diagnostycznych świadczonych w Poradni Laryngologicznej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o. o.  poprzez wymianę uszkodzonego bez możliwości naprawy aparatu ABR do pomiaru potencjałów wywołanych w mózgu. Realizacja celu Zadania zapewniła pacjentom ww. poradni kontynuację niezbędnych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie zakontraktowanych procedur diagnostycznych       w szerokim zakresie w tym m. in.:

  • w przypadku podejrzenia niedosłuchu poprzez wykluczenie lub potwierdzenia wady u dzieci małych, niewspółpracujących w badaniach słuchu w słuchawkach (do 4-5 roku życia);
  • potwierdzenia lub wykluczenia niedosłuchu w przypadku negatywnego wyniku badania przesiewowego u noworodków i niemowląt;
  • w przypadku podejrzenia guza nerwu słuchowego możliwość wykonania diagnostyki u dzieci z niepełnosprawnością, stwierdzonym spektrum autyzmu;

Inwestycję zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.