Narodowa Strategia Onkologiczna

zadanie pn.: Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego

 

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. będący Realizatorem zadania „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna” dokonał zakupu ośmiu cystoskopów giętkich. Realizacja przedmiotu umowy pozwoliła na uzupełnienie niedoborów sprzętu wykorzystywanego w diagnostyce nowotworów złośliwych onkologii urologicznej, co w konsekwencji przełoży się na zwiększenie wykrywalności raka pęcherza moczowego wśród pacjentów Szpitala. W efekcie, realizacja zadania, poprawi dostępność do wysokiej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Dofinansowanie: 398 088,26 zł

Całkowita wartość: 398 088,26 zł

Realizacja: 2022 r.