„Naprawa zestawu do elektrofizjologii w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach                Sp. z o.o.”

 

wartość realizacji Zadania: 170 748,00  zł

 

źródła finansowania:

dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego: 167 350,11 zł

środki własne Spółki: 3 397,89 zł

okres realizacji 2021 r.

 

Zakres Zadania obejmował naprawę elementu zestawu do elektrofizjologii LabSystem Pro poprzez  wymianę uszkodzonego komputera głównego i monitora na nową jednostkę sterującą systemem wraz ze  specjalistycznym oprogramowaniem elektrofizjologicznym i monitorem.  Naprawa ww. aparatury była niezbędna w wykonywaniu badań w Pracowni Elektrofizjologii będącej w strukturze Oddziału Kardiologicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o., w zakresie  podstawowych procedur diagnostycznym w tym m. in. diagnostyki zaburzeń rytmu serca, arytmii wraz z oceną procesu leczenia, zabiegów ablacji przezskórnej.

Realizacja zakresu rzeczowego Zadania zapewniła pacjentom Oddziału Kardiologicznego udzielanie niezbędnych świadczeń zdrowotnych z użyciem jednego z niezbędnych narzędzi diagnostyczno-zabiegowych a tym samym umożliwiła wykonywanie zakontraktowanych procedur medycznych.

Naprawę zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.