„Naprawa Angiografu Innova IGS 5 i Angiografu Allura Xper FD20 w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.”

 

wartość realizacji Zadania: 660 487,18 zł

źródła finansowania:

dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego: 653 882,31 zł

środki własne Spółki: 6 604,87 zł

okres realizacji 2022 r.

 

Zakres Zadania obejmował przywrócenie możliwości wykonywania niezbędnych procedur medycznych w poniższych jednostkach struktury organizacyjnej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.:

1. W Ośrodku Kardiologii Inwazyjnej w obszarze niezwłocznego leczenia Ostrych Zespołów Wieńcowych (OZW) w 24h systemie dyżurowym („tryb ostry”) z zastosowaniem procedury koronarografii wraz z przeprowadzeniem PCI, (przezskórnej interwencji wieńcowej) pod kontrolą RTG. Naprawa objęła wymianę uszkodzonej lapy RTG Ulysses Green Tube Unit Angi w Angiografie Innova IGS 5 nr fabr. 577184 r. prod. 2018. Realizacja Zadania w pełnym zakresie,   umożliwiła zapewnienie pacjentom Szpitala bezpieczeństwa w zakresie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

2. W Pracowni Radiologii Zabiegowej  w obszarze niezwłocznego przywrócenia koniecznych procedur leczniczych z zakresu interwencji kardiologicznej  tj. m. in. chirurgii naczyniowej, ablacji, elektrofizjologii czy zabiegów implantacji układów resynchronizujących serce. Naprawa objęła wymianę Convertera 8E Velara (2 szt.) w układzie zasilania Angiografu  z Allura Xper FD20 nr fabr. 2253 r. prod. 2014 –Philips. Nadmienić należy, że realizacja Zadania  również umożliwiła kontynuację  zakontraktowanych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zapewnienia pacjentom Szpitala wysokiej jakości usług zdrowotnych.

 

Naprawę zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.