Nazwa zadania:

„Modernizacja systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o”

Okres realizacji: 2020r.

 

Wartość projektu: 152 934,00 zł 

Źródła finansowania:

Województwo Mazowieckie – 149 875,32 zł

Środki własne - 3 058,68 zł

 

            Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, która będzie podstawą do wykonania robót budowlano-instalacyjnych polegających na modernizacji systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

            Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pożarowego w obiektach Szpitala. Zaplanowane działania inwestycyjne stanowić będą  realizację postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wydanego w dniu 18 marca 2015 r. Zastosowanie się do ww. postanowienia znacząco zwiększy szanse na pełną ewakuację pacjentów oraz personelu Szpitala w przypadku powstania zagrożenia pożarowego oraz ułatwi właściwym służbom prowadzenie akcji ratowniczo – gaśniczej. Podjęcie opisanych działań inwestycyjnych zminimalizuje ryzyko zagrożenia zdrowia ludzkiego w sytuacji pożaru.