Zadanie inwestycyjne w ramach finansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

„Rezerwowa linia tlenowa wraz z modernizacją rampy rezerwy butlowej - w związku z Covid-19"

 

Wartość dofinansowania:  836 800,00 zł

Całkowita wartość zadania  907 777,77 zł

 

Zakres Zadania inwestycyjnego w ramach Umowy na przyznanie środków zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Mazowieckim a Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. obejmuje budowę pomocniczej linii tlenowej niezbędnej w celu utrzymania ciągłości działalności podstawowej i/lub możliwości wykonania zadań nałożonych na podmiot przez uprawnione organy administracji publicznej, w związku ze skutkami wywołanymi epidemią wirusem SARS-CoV2.

Realizacja przedmiotowego Zadania ma bezpośredni wpływ na zwalczanie zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV2, a także zapobieganie rozprzestrzeniania  się choroby COVID-19 w podmiocie leczniczym.

 

 

 

 

 

 

Zakup inwestycyjny sprzętu medycznego

w ramach finansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 

Wartość finansowania: 264 277,08 zł

Całkowita wartość zadania: 264 277,08 zł

 

Zakres Zadania inwestycyjnego obejmuje zakup sprzętu medycznego niezbędnego do walki, przeciwdziałania oraz podjęcia działań minimalizujących ryzyko rozprzestrzeniania epidemii SARS-CoV-2 w podmiocie leczniczym w ramach Umowy na przyznanie środków, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Mazowieckim a Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Finansowanie w zakresie środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 objęło:

1.       Laryngoskopy  intubacyjne z torem wizyjnym - 3 szt.; 

2.       Aparat transportowy do wentylacji wysokoprzepływowej – 1 szt.;

3.       Tromboelastograf z kasetami pomiarowymi;

4.       Analizator COVID-19 wraz z testami.

Zakupione urządzenia medyczne będą wykorzystywane do zwalczania zagrożenia i zmniejszenia skutków zarażenia pacjentów wirusem SARS-Cov-2, zaś po ustąpieniu stanu zagrożenia epidemią, sprzęt zostanie wykorzystany w procesie diagnostyki oraz leczenia pacjentów podczas bieżącej pracy Szpitala. Ponadto zwiększenie bazy sprzętowej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. o tego rodzaju urządzenia przyczyni się do podniesienia jakości udzielanych procedur w warunkach  zapewniających minimalizację ryzyka epidemiologicznego, zarówno hospitalizacji jak i pracy personelu medycznego.