Dzisiaj w Siedleckim Centrum Onkologii Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. odbyły się ćwiczenia praktyczne ewakuacji osób zagrożonych z oddziału szpitalnego w warunkach dużego zadymienia.

Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia z 25 lipca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków oraz innych obiektów budowlanych i terenów, ćwiczebne alarmy ewakuacyjne odbywają się w szpitalu corocznie i mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, pracownikom i innym osobom przebywającym w Szpitalu.

Chcemy, żeby wszyscy przećwiczyli, jak zachować się w przypadku pożaru, jak bezpiecznie ewakuować pacjentów, personel i inne osoby przebywające w tym momencie w Szpitalu. Trening ma też sprawdzić, jak szpitalny personel radzi sobie w sytuacji nagłego zagrożenia, czy działa według odpowiedniego planu, czy będzie wiedział, kogo powiadomić najpierw, gdzie szukać sprzętu gaśniczego i jak go użyć. Oczywiście z tych ćwiczeń wyciągniemy wnioski. Jeśli będą jakieś niedociagnięcia to podejmiemy działania korygujące. - mówi Prezes Marcin Kulicki.

Opis zdarzenia:

Na drugim piętrze Siedleckiego Centrum Onkologii Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. przy ulicy Poniatowskiego 26, na oddziale chirurgii dochodzi do pożaru w rozdzielni NN, powstałego w wyniku zwarcia w instalacji elektrycznej. Personel medyczny szpitala podejmuje próbę likwidacji zagrożenia. W wyniku niewystarczających narzędzi do opanowania zagrożenia, pożar zaczyna się rozprzestrzeniać. Do Miejskiego Stanowiska Kierowania trafia informacja o powstałym zagrożeniu, przekazana drogą telefoniczną przez personel szpitala. Pracownicy oddziału przystępują do ewakuacji pacjentów. Na oddziale pracuje w danym dniu 10 osób personelu medycznego oraz jest hospitalizowanych 21 osób, z czego 7 z nich nie jest w stanie samodzielnie opuścić oddziału. Okazuje się, że na trzecim piętrze obiektu, gdzie znajdują się urządzenia techniczne pracowała jedna osoba serwisująca jedno z urządzeń, która nie jest świadoma powstałego zagrożenia i nie ma z nią kontaktu.

Cele szczegółowe:

 • sprawdzenie funkcjonowania procedur alarmowania w obiekcie,
 • praktyczny sprawdzian ewakuacji ludzi z obiektu kategorii ZL II – przeznaczonego do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
 • weryfikacja przygotowania obiektu do prowadzenia działań gaśniczych,
 • doskonalenie współdziałania między personelem szpitala i zastępami straży pożarnej,
 • doskonalenie taktyki gaszenia pożarów w obiektach zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II,
 • współdziałanie sił i środków krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego,
 • doskonalenie umiejętności dowódczych na poziomie interwencyjnym, a także współpracy kierującego działaniem ratowniczym ze stanowiskiem kierowania Państwowej Straży Pożarnej,
 • doskonalenie umiejętności praktycznych strażaków-ratowników podczas akcji ratowniczo-gaśniczych,
 • doskonalenie technik ewakuacji osób, w szczególności tych o ograniczonej zdolności poruszania się, a także udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • zapoznanie z obiektem Siedleckiego Centrum Onkologii:
  - lokalizacją i rozmieszczeniem obiektów, przyległych terenów i dróg pożarowych
  - zaopatrzeniem wodnym do celów przeciwpożarowych,
  - sposobami zabezpieczenia ppoż. obiektu,
  - specyfiką występujących zagrożeń.

W akcji uczestniczyły jednostki straży pożarnej: z JRG 1 – 12 osób, OSP Nowe Opole – 6 osób, OSP Pruszynek – 6 osób, OSP Pruszyn – 6 osób. Ewakuowanych było 21 pacjentów, w tym 14 chodzących i 7 leżących, pozorowanych przez personel Szpitala.

Podczas akcji ratowniczej personel naszego Centrum mógł poćwiczyć współpracę ze służbami ratowniczymi. Mogliśmy obserwować współdziałanie zawodowej i ochotniczej straży pożarnej. Dla jednostek straży ćwiczenia te były również okazją do zapoznania się z terenem działania, z drogami dojazdowymi i planem pomieszczeń Siedleckiego Centrum Onkologii, które jest budynkiem nowym. Strażacy podkreślali, że akcja ratownicza w szpitalu jest zwykle trudniejsza, bo większość z ratowanych to pacjenci, osoby chore, których ewakuacja jest bardziej skomplikowana i musi być szybko i sprawnie przeprowadzona. Dużą rolę odgrywa tu personel. Zanim na miejsce przyjedzie Straż Pożarna powinien on już przeprowadzać samodzielnie akcję ewakuacyjną i podjąć próbę ugaszenia pożaru - tak jak u nas na ćwiczeniach wykonała to wzorowo Pani doktor Iwona Ptasiewicz. 

Należy podkreślić, że pomimo faktu, że były to tylko ćwiczenia, to zaangażowanie każdego z uczestników działań było duże. Realia szkolenia zostały tak dobrane, by odwzorować sytuację, która może wydarzyć się w rzeczywistości.

Celem przeprowadzonych ćwiczeń było doskonalenie gotowości służb ratowniczych do działań w sytuacji zagrożenia oraz doskonalenie wzajemnej współpracy wszystkich pracujących na miejscu służb. Takie akcje są okazją do nauki, jak w sytuacji zagrożenia minimalizować ryzyko utraty zdrowia i życia pacjentów, zapobiegać wybuchom paniki i chronić szpitalne mienie. Po działaniach właściwych odbyło się podsumowanie akcji.

Oczywiście podczas działań nikt nie ucierpiał i wszyscy bogatsi w nowe doświadczenia wrócili do domów.

 

Bardzo dziękujemy uczestnikom dzisiejszej ewakuacji w przeprowadzeniu działań.

 


adana escort
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
bahis siteleri bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
https://restbetgiris.co/ana/
escort bayanlar
anadolu yakası escort pendik escort maltepe escort ümraniye escort bayanlar
deneme bonusu
pendik escort ümraniye escort ataşehir escort
zlibrary
ai nude
Deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler
सैक्सी फीलम pourquoi les hommes aiment les asiatiques hindi language sex video
supertotobet giriş
hazbet