21 marca 2018 r. w naszym Szpitalu odbyły się jednodniowe praktyki w ramach projektu „Dzień Przedsiębiorczości” organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem Prezydenta RP.

Praktykę realizowało 14 uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach. Dzień Przedsiębiorczości jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez uczniów trafnych decyzji w planowaniu drogi edukacyjnej i zawodowej.

Uczniowie mogli przyjrzeć się, jak wygląda codzienna praca lekarzy i pielęgniarek w wybranych przez siebie medycznych komórkach organizacyjnych szpitala.

 

W planie realizacji jednodniowej praktyki znalazły się następujące punkty:

- przedstawienie informacji na temat organizacji podmiotu leczniczego przez Urszulę Panek z Zespołu Promocji i Edukacji Zdrowotnej

- wizyta w wybranych medycznych komórkach organizacyjnych szpitala i uzyskanie szczegółowych informacji o funkcjonowaniu oddziałów od opiekunów:

·         p. Jarosława Sprawki – z-cy ordynatora Oddziału Położniczo-Ginekologicznego

·         p. Anny Firasiewicz – z-cy pielęgniarki oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

·         p. Andrzeja Mudera -  lekarza  Oddziału Kardiologicznego i  p. Marzeny Gochnio pielęgniarki oddziałowej Oddziału Kardiologicznego;

·         p. Jolanty Sobieszuk – z-cy ordynatora Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym

 

W ramach praktyki uczniowie mieli możliwość uzyskania od opiekunów informacji dotyczących charakterystyki stanowisk pracy, umiejętności przydatnych na stanowisku pracy, wymaganego wykształcenia, możliwości rozwoju zawodowego, perspektyw zatrudnienia w zawodzie lekarza/pielęgniarki w poszczególnych oddziałach.

Dzięki praktyce uczniowie mogli zweryfikować z rzeczywistością swoje wyobrażenia na temat przyszłej pracy w zawodach medycznych, mogli zobaczyć jak wygląda zwykły dzień pracy w oddziale szpitalnym, obejrzeć specjalistyczną aparaturę a także przyjrzeć się, jak wygląda badanie np. USG tętnic szyjnych. Uczniowie chętnie zadawali opiekunom pytania, które nasuwały im się w trakcie pobytu na oddziale.

Mamy nadzieję, że czas spędzony w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim zaowocuje w przyszłości i Ci młodzi ludzie zostaną lekarzami, pielęgniarkami lub w inny sposób zwiążą swoją pracę ze szpitalem. Życzymy powodzenia!