FZP.2810.33.2019
Data ogłoszenia
16 maja 2019
Termin składania
31 maja 2019 10:00:00
Przebudowa terenu szpitalnego obejmująca infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji dzieci i dorosłych

Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 16.05.2019 Nr BZP 548251-N-2019

Składanie zapytań do dnia 23.05.2018

Składanie ofert do dnia 31.05.2019 godz. 10:00

Otwarcie ofert dnia 31.05.2019 godz. 10:30

Zaleca się Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót w celu zapoznania się z uwarunkowaniami występującymi na obiekcie.

Zamawiający wyznacza termin dokonania wizji na dzień 22.05.2019r. godz. 10:00