Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Zygmunt Wielogórski


Członkowie Rady Nadzorczej:
Dorota Lutomirska
Dariusz Jasiński
Krzysztof Borkowski