Kierownik Siedleckiego Ośrodka Rehabilitacji i Fizjoterapii:
Dariusz Szychta
mgr rehabilitacji ruchowej
e-mail: dszychta@szpital.siedlce.pl

Miejsce rejestracji:
rejestracja pawilon rehabilitacyjny, tel. 25 640 33 01
Poradnia zlokalizowana jest w pawilonie rehabilitacyjnym, na parterze w gabinecie nr 1.

Skierowanie: TAK (przyjmowane są również dzieci)

Poradnia czynna jest w godzinach:

Poniedziałek 15.00 -18.00 lek. Adrianna Szychta
Wtorek 9.00 – 14.30 lek. Sylwia Drozdowska
Środa 9.00 – 15.30 lek. Sylwia Trzcińska
Piątek 9.00 – 15.30 lek. Katarzyna Dąbkowska