Kierownik Siedleckiego Ośrodka Rehabilitacji i Fizjoterapii:
Dariusz Szychta
mgr rehabilitacji ruchowej
e-mail: dszychta@szpital.siedlce.pl

Koordynator Zespołu Fizjoterapeutów:
Anna Januszewska magister fizjoterapii
tel. (25) 640 35 91
email: ajanuszewska@szpital.siedlce.pl

W oddziale dziennym zapewniamy pacjentom kompleksową opiekę w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii schorzeń i dysfunkcji narządu ruchu i dysfunkcji wynikających z przebiegu chorób układu nerwowego, krwionośnego, oddechowego i innych.

KWALIFIKACJE I ZAPISY

Ordynator Oddziału Rehabilitacji dokonuje kwalifikacji pacjenta na podstawie skierowania, dokumentacji medycznej oraz po ocenie aktualnego stanu zdrowia.

Kwalifikacje odbywają się w czwartki w godzinach 9-11:

w gabinecie nr 46 - kwalifikacja dzieci, Poradnia Rehabilitacyjna (parter)
w gabinecie nr 36 - kwalifikacja dorosłych, Zakład Rehabilitacji Leczniczej (parter)

Zgłaszając się na kwalifikacje pacjent powinien zabrać ze sobą:

 • skierowanie do oddziału/szpitala
 • posiadaną pełną dokumentację medyczną
 • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości


Informacje szczegółowe w sekretariacie oddziału (25) 640 33 95 oraz na stronie
http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/informacje-o-pozostalych-swiadczeniach/


Informacje dla Pacjentów:

 1. Każdy pacjent Oddziału Rehabilitacji Dziennej ma możliwość skorzystania z indywidualnej zamykanej na klucz szafki na ubrania wierzchnie.Informacja o szatni oraz klucze do szafek na Izbie przyjęć.Pacjent otrzymuje klucz do szafki pierwszego dnia pobytu a oddaje go ostatniego dnia po otrzymaniu wypisu.Zgubienie kluczyka do szafki skutkuje koniecznością zapłacenia przez pacjenta 10 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na dorobienie klucza przez personel Szpitala.
 2. Pacjentom, którzy przyjadą na zabiegi samochodem, na czas trwania rehabilitacji, przysługuje karta parkingowa. Koszt takiej karty to 70 zł (30 zł za parkowanie samochodu i 40 zł kaucji za kartę - zwracane po zakończeniu zabiegów).

Kartę można odebrać w biurze firmy obsługującej parking na podstawie zaświadczenia z sekretariatu Oddziału Rehabilitacji Dziennej o terminie korzystania z zabiegów.

Pacjenci Oddziału Dziennego na zabiegi zabierają ze sobą:

 • duży ręcznik kąpielowy
 • obuwie na zmianę
 • wygodne ubranie do ćwiczeń

W Oddziale Rehabilitacji Dziennej zatrudniona jest wykwalifikowana kadra fizjoterapeutów:

 • 8 magistrów fizjoterapii
 • 1 licencjat fizjoterapii
 • technik fizjoterapii

W Szpitalu funkcjonuje również: Oddział Rehabilitacji, Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Poradnia Rehabilitacyjna oraz Punkt Zaopatrzenia Ortopedycznego prowadzący działalność w zakresie: protezowania, aparatownia, ortez, obuwia ortopedycznego oraz wypożyczalnię sprzętu ortopedycznego i pomocniczego.

W naszym Szpitalu istnieje możliwość skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych odpłatnie. (płatność gotówką lub kartą)