Miejsce rejestracji:
Rejestracja pawilon rehabilitacyjny, tel. (25) 640 35 78, czynna w godzinach pracy poradni.
Poradnia zlokalizowana jest w pawilonie rehabilitacyjnym, na parterze w gabinecie nr 18.

Skierowanie: NIE

Poradnia czynna jest w godzinach:
Poniedziałek: 08:00 - 15:00
Wtorek: 08:00 - 15:00