Sekretariat medyczny tel. (25) 640 33 30
Ordynator tel. (25) 640 33 33
Lekarze tel. (25) 640 35 61
Pielęgniarki tel. (25) 640 34 46
e-mail: sor@szpital.siedlce.pl

Ordynator Oddziału: lek. Robert Sowiński
specjalista medycyny ratunkowej

Pielęgniarka oddziałowa: Izabela Rżysko-Soszyńska


Ilość łóżek : 5 stanowisk

Oddział udziela świadczeń zdrowotnych przez całą dobę realizując następujące zadania:

 • Udziela świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej, a w szczególności w razie wypadku, urazu, zatrucia u dorosłych i dzieci.
 • Udziela świadczeń zdrowotnych poszkodowanym w stanach wyjątkowych i katastrof.
 • Dokonuje zabezpieczenia medycznego pacjentów oraz organizuje transport do innych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie konieczności leczenia specjalistycznego.

Oddział składa się z obszarów: segregacji medycznej rejestracji i przyjęć, resuscytacyjno-zabiegowego, wstępnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej obserwacji, konsultacyjnego. Lokalizacja oddziału zapewnia łatwą komunikację z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zespołem operacyjnym, Zakładem Diagnostyki Obrazowej oraz węzłem wewnątrz szpitalnej komunikacji pionowej. Oddział dysponuje lądowiskiem dla śmigłowców sanitarnych.


Pacjent w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Zgodnie z założeniami organizacyjnymi systemu ratownictwa medycznego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego powinny zgłaszać się wyłącznie osoby w nagłym zagrożeniu zdrowotnym. Przyczyną nagłego zagrożenia zdrowotnego może być:

1. Ciężki uraz.
W konsekwencji ciężkimi, rozległymi, mnogimi obrażeniami ciała doznanymi np.: w wypadku komunikacyjnym, w wypadku w szkole, w sporcie, w domu, upadku z wysokości itd.
2. Nagły, szkodliwy wpływ środowiska.
Najczęstszą przyczyną mogą być: niska/wysoka temperatura, ogień/pożar, wyładowanie atmosferyczne, prąd elektryczny, podtopienie, pogryzienie/ukąszenie/użądlenie, ekspresja alergenów, promieniowanie jonizujące, skażenie, epidemia itp.
3. Ostre zatrucie.
Powodowanym najczęściej lekami, środkami chemicznymi w tym niespożywczymi alkoholami, gazami, używkami, pokarmami itp.
4. Nagłe zachorowanie z zaburzeniem funkcji życiowych.
Powodowane to może być nagłą chorobą układu krążenia, układu oddechowego, centralnego układu nerwowego, przewodu pokarmowego lub ostrą infekcją.
Przejawia się najczęściej:

 • nagłym bólem w klatce piersiowej,
 • nagłymi zaburzeniami rytmu serca,
 • nagłą dusznością,
 • nagłym silnym bólem głowy,
 • nagłą utratą przytomności/zaburzeniami świadomości,
 • napadem drgawek,
 • nagłymi zaburzeniami widzenia, słuchu, czucia, mowy,
 • nagłym bólem brzucha,
 • uporczywymi masywnymi wymiotami,
 • masywnym krwawieniem z przewodu pokarmowego,
 • nagłym silnym krwawieniem z dróg rodnych,
 • nagłą wysoką gorączką (powyżej 39,5° C u dorosłego lub 40,5° C u dziecka).


5. Nagły gwałtowny poród.
Pacjent zgłaszający się do SOR powinien mieć ze sobą dokument tożsamości z numerem PESEL, celem potwierdzenia ubezpieczenia w systemie eWUŚ (szczegółowe informacje: http://www.nfz-warszawa.pl/index/ewus/wszystko-o-ewus)
Nie należy zgłaszać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w celu uzyskania:

 • Porady ogólnolekarskiej
 • Porady specjalistycznej
 • Uzyskania pomocy socjalnej
 • Wypisania recepty
 • Uzyskanie zwolnienia lekarskiego
 • Zmiany opatrunków
 • Wykonania iniekcji
 • Zdjęcia szwów z rany
 • Zdjęcia opatrunków gipsowych
 • Wymiany cewników, itp.
 • Badań – za/lub w zastępstwie jednostek podstawowej opieki zdrowotnej, prywatnych poradni specjalistycznych, itp.

NOCNĄ I ŚWIĄTECZNĄ OPIEKĘ ZDROWOTNĄ

• od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 8.00 dnia następnego
• całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.


DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA SIEDLCE

świadczą:

1. MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH SP. Z O.O.
PRZYCHODNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ „OMEGA"

08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26 (wjazd od ulicy Bema)

Tel. 25 640-33-32

2. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEDLCACH

08-110 Siedlce, ul. Starowiejska 15

Tel. 25 644-68-95

DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU SIEDLECKIEGO

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach

08-106 Zbuczyn, ul. Terespolska 13 (budynek Policji)

Tel. 25 641-69-00