Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki
Anna Garucka

Dyrektor ds. Medycznych
Renata Lotek-Waćkowska

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Mariusz Mioduski