FZP.2810.46.2019
Data ogłoszenia
22 sierpnia 2019
Termin składania
30 sierpnia 2019 10:00:00
Materiały medyczne, zestawy i akcesoria do rozpuszczania oraz podawania cytostatyków

przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu - BZP z dnia 22.08.2019 poz. 588714-N-2019

składanie zapytan do 26.08.2019 r

składanie ofert do 30.08.2019 godz.10:00

otwarcie ofert 30.08.2019 godz.10:30

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 02.09.2019 r.

Godziny i miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 18.09.2019 r.

Umowy z dn. 18.09.2019 r.