Odział Chirurgii Onkologicznej znajduje się w budynku Siedleckiego Centrum Onkologii, II piętro.

Sekretariat medyczny tel. (25) 640 31 68

Ordynator Oddziału: dr n. med. Grzegorz Nawrocki
specjalista chirurgii onkologicznej
tel. (25) 640 31 88

Pielęgniarka Oddziałowa: Anna Fierasiewicz
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
tel: (25) 64 03 190

Liczba łóżek: 21

Głównym zadaniem Oddziału jest diagnozowanie, leczenie zachowawcze i operacyjne chorych z zakresu chirurgii onkologicznej.