Odział Chirurgii Onkologicznej znajduje się w budynku Siedleckiego Centrum Onkologii, II piętro.

Sekretariat medyczny- tel. (25) 640 31 68,

Punkt pielęgniarski – tel. (25)6403194

Ordynator Oddziału:
dr n. med. Paweł Piotrowski
specjalista chirurgii ogólnej i  onkologicznej

Pielęgniarka Oddziałowa:
Anna Fierasiewicz
mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
tel. (25) 64 03 190

 

Liczba łóżek: 9

Oddział Chirurgii Onkologicznej rozpoczął pracę w grudniu 2018 roku.

Mieści się na II piętrze budynku Siedleckiego Centrum Onkologii przy Mazowieckim Szpitalu  Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Doświadczony zespół medyczny zajmuje się diagnostyką i leczeniem nowotworów litych, szczególnie nowotworów gruczołów piersiowych i przewodu pokarmowego.

W leczeniu operacyjnym raka piersi stosujemy techniki pozwalające  zaoszczędzić gruczoł piersiowego i  węzły chłonne ( BCS- breast concerving surgery, SLNB- sentineal lymph node biopsy- biopsję węzłów wartowniczych ) , a we współpracy z Zakładem Radioterapii macierzystego Siedleckiego Centrum Onkologii  prowadzimy pełną terapię  leczenia raka piersi  z zaoszczędzeniem gruczołu piersiowego- BCT- breast concerving therapy, w jednym miejscu. Obok klasycznych amputacji piersi i węzłów chłonnych (mastektomie) stosujemy leczenie operacyjne z zaoszczędzeniem gruczołu i węzłów chłonnych również u pacjentek z pierwotnie zaawansowanymi zmianami, u których doszło do regresji zmian po chemio-terapii przedoperacyjnej. Stosujemy techniki Onkoplastyki piersi.

Leczymy nowotwory przewodu pokarmowego , systemowo kojarząc z radio- , chemio-terapią, przede wszystkim jelita grubego - okrężnicy i odbytnicy- z zachowaniem naturalnej drogi oddawania stolca i  żołądka, technikami: laparoskopową , klasyczną lub metodami małoinwazyjnymi endoskopowymi (kolonoskopia/polipektomia, gastrofibroskopia).

Operujemy nowotwory skóry: raki, czerniaki (wycięcia  z zastosowaniem technik rekonstrukcyjnych –płaty, przeszczepy, biopsje węzłów chłonnych wartowniczych -operacja sp. Morton’a).

Diagnozujemy ambulatoryjnie: -zmiany w piersiach ( mammografia, usg piersi, biopsje grubo-,cienko-igłowe, stereotaktyczne, biopsje próżniowe, lokalizacje diagnostyczne i przed chemioterapią), -jamie brzusznej i klatce piersiowej (komputerowa tomografia, magnetyczny rezonans, ultrasonografia, biopsje przezskórne, markery nowotworowe),inne 

W naszej pracy opieramy się na aktualnych wytycznych  towarzystw naukowych  (PTChO,PTO,PTOK, TChP),  współpracujemy  z Narodowym Instytutem Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, wprowadzamy najnowocześniejsze metody leczenia.

Już podczas pobytu w oddziale chorzy objęci są rehabilitacją pooperacyjną. W razie potrzeby część z nich pozostaje po wypisaniu pod opieką naszego Ośrodka Rehabilitacji i Fizjoterapii. Chorzy z wyłonioną stomią  pozostają w kontakcie z naszą Poradnią Stomijną. Całościową kompleksową opiekę nad pacjentem uzupełniają psychoonkolodzy wspierający zarówno chorych hospitalizowanych jak i ambulatoryjnych.