FZP.2810.47.2019
Data ogłoszenia
14 sierpnia 2019
Termin składania
28 sierpnia 2019 10:00:00
Zapewnienie kompleksowej usługi żywienia pacjentów Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o. o. w lokalizacji: Siedlce ul. Poniatowskiego 26, Rudka Aleja Teodora Dunina 1

 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro

Ogłoszenie o zamówieniu: wysłane 14.08.2019; opublikowane 19.08.2019 pod poz. 2019/S 158 -391561

składanie zapytań do 21.08.2019

składanie ofert do godz. 10:00 w dniu 28.08.2019

otwarcie ofert o godz. 10:30 w dniu 28.08.2019

 

zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 30.08.2019 - godz. i miejsce pozostają bez zmian

 

postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy SmartPzp pod adresem:

https://portal.smartpzp.pl/szpitalsiedlce/public/postepowanie?postepowanie=3291025