FZP. 2810.38.2019
Data ogłoszenia
26 czerwca 2019
Termin składania
29 lipca 2019 10:00:00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz diagnostyczno-terapeutycznej (11 zadań częściowych) dla SOR.

Przetarg nieograniczony

Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
24-06-2019
Data ogłoszenia
26-06-2019

Składanie zapytań do dn.12.07.2019 r.


Termin składania ofert
29-07-2019 10:00:00
Termin otwarcia ofert
29-07-2019 10:30:00

 

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP pod adresem:

https://portal.smartpzp.pl/szpitalsiedlce/public/postepowanie?postepowanie=2658515