FZP.2810.43.2019
Data ogłoszenia
09 sierpnia 2019
Termin składania
06 września 2019 10:00:00
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz bezprzewodowej transmisji danych wraz zuruchomieniem usług darmowych połączeń głosowych stacjonarnych pomiędzy obiema lokalizacjami szpitala

przetarg nieograniczony

ogłoszenie o zamówieniu dn. 09.08.2019 r.

termin składania zapytań do dnia 16.08.2019 r.

termin składania ofert - do dn. 23.08.2019 r. godz. 10:00

otwarcie ofert - dn. 23.08.2019 r. godz. 10:30

przesunięto termin składania i otwarcia ofert na dzień 06.09.2019 r. Godzina i miejsce bez zmiany.

 

wizja lokalna:

dnia. 13.08.2019 r. godz. 10:00 w lokalizacji Siedlce przy ul. Poniatowskiego 26

dnia 14.08.2019 r. godz. 10:00 w lokalizacji Rudka przy Al. Teodora Dunina 1