Lokalizacja: budynek główny, 2 piętro 

Kontakt telefoniczny: 

tel. (25) 67 53 788
tel. (25) 67 53 789

Kierownik zakładu: Iwona Jankowska

Z-ca kierownika zakładu: Izabela Skowron

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej świadczy usługi z zakresu wykonywania badań analitycznych i mikrobiologicznych. Z naszych usług korzystają pacjenci naszego szpitala, przychodni przyszpitalnych, prywatnych gabinetów lekarskich, szpitali z naszego rejonu i województwa oraz osoby indywidualne. Od początku działalności dbamy przede wszystkim o wiarygodność wydawanych wyników oraz o jak najlepszą obsługę naszych klientów. Z roku na rok zakres wykonywanych przez nas badań jest rozszerzany i dostosowywany do potrzeb naszych klientów.

Jakość
Stałe dążenie do jak najlepszej obsługi klienta i wysokiej wiarygodności wyników zaowocowało wdrożeniem w naszym Zespole systemu jakości czego ukoronowaniem było uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2008. Nad wysoką jakością świadczonych usług czuwa Pełnomocnik do spraw jakości, który nadzoruje wszystkie procesy w Laboratorium. System jakości tworzą: wykwalifikowany personel oraz procedury i instrukcje opisujące całość procesu diagnostycznego, w skład którego wchodzą m.in. obsługa klienta, analiza materiału biologicznego, walidacja wyników czy reklamacje.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej jest wpisany do ewidencji laboratoriów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.Ponadto uczestniczy w programach krajowych i międzynarodowych kontroli międzylaboratoryjnej takich jak Labquality, Kontrola Łódzka czy POLMICRO.

Nowoczesność
Stale udoskonalamy naszą bazę sprzętową, korzystając z oferty najlepszych producentów aparatury diagnostycznej i odczynników. Obecnie w laboratorium funkcjonuje nowoczesny system informatyczny łączący wszystkie stanowiska pracy z aparaturą pomiarową oraz centralnymi drukarkami. Pozwala on na pełną ochronę danych osobowych oraz archiwizację przez wiele lat wszystkich wyników naszych pacjentów.

Zakres badań
Nasza oferta zawiera zarówno badania podstawowe jak również badania wysoce specjalistyczne. Wykonujemy szeroki zakres oznaczeń mikrobiologicznych.

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje dotyczące wprowadzania nowych oznaczeń.


W naszej ofercie znajdziecie Państwo między innymi:

 • Badania hematologiczne
 • Badania koaguologiczne
 • Badania biochemiczne
 • Analizy białek
 • Badania serologiczne
 • Badania z zakresu analityki ogólnej
 • Analiza białek specyficznych
 • Badania immunodiagnostyczne ( w tym hormonalne)
 • Markery nowotworowe
 • Analiza żółtaczki
 • Badania infekcyjne
 • Badania autoimmunologiczne
 • Badania alergiczne
 • Badania bakteriologiczne i mykologiczne
 • Badania w kierunku prątka gruźlicy

Materiały do badań diagnostycznych przyjmowane są w każdym dniu tygodnia w godzinach: 7.00-10.30, a w sytuacjach nagłych przez całą dobę.