REJESTRACJA LABORATORIUM

tel. (25) 75 74 042
tel. (25) 75 74 170
tel. (25) 75 74 951

wew. 788, 789


REJESTRACJA DO PORADNI:

tel. (25) 75 74 042
tel. (25) 75 74 170
tel. (25) 75 74 951

GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC - wew. 779, 796
REHABILITACYJNEJ - wew. 778
KARDIOLOGICZNEJ - wew. 778


REJESTRACJA DO PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH:

tel. (25) 75 74 042
tel. (25) 75 74 170
tel. (25) 75 74 951

RTG - wew. 785
USG - wew. 782
EKG, HOLTER, PRÓBY WYSIŁKOWE - wew. 783
BRONCHOSKOPOWA - wew. 787
SPIROMETRYCZNA - wew. 786
ECHO SERCA - wew. 784


REJESTRACJA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO (ZOL)

tel. (25) 75 74 042
tel. (25) 75 74 170
tel. (25) 75 74 951

wew. 763