Lokalizacja: parter, zachodnie skrzydło. 

Kierownik pracowni: lek. Barbara Mechowska-Kleyff - specjalista kardiolog

Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca: Edyta Koksa

 

Harmonogram pracy Pracowni Prób Wysiłkowych

Dla pacjentów ambulatoryjnych kierowanych z Poradni Kardiologicznej

Czwartek: 08.00 – 13.30


Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa wykonywane na podstawie skierowanie od lekarza oraz wymagane jest aktualne badanie echokardiograficzne (ważne do pół roku).