ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ I RADIOTERAPII

 

ORDYNATOR ODDZIAŁU

lek. Tadeusz Tobiasz -specjalista onkologii klinicznej, lek. chorób wewnętrznych

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

mgr piel. Ewa Szadura -specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

KONTAKT Z ODDZIAŁEM :

Sekretariat- -25 64 03 485

Pielęgniarka Oddziałowa 25 64 03 423

Dyżurka pielęgniarek-25 64 03 484

email onkologia@szpital.siedlce.pl

 

SPECYFIKA ODDZIAŁU

                 Oddział Onkologii i Radioterapii znajduje się na I piętrze Siedleckiego Centrum Onkologii , posiada 2-3 łóżkowe sale chorych każda z własnym węzłem sanitarnym. Pacjenci z chorobami nowotworowymi (guzami litymi) diagnozowani i leczeni są według zaleceń Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.     

                Oddział Onkologiczny prowadzi chemioterapię i immunoterapię nowotworów piersi, płuc, nowotworów przewodu pokarmowego, w tym przełyku, żołądka, jelita grubego, trzustki, nowotworów układu moczowo-płciowego (rak nerki, gruczołu krokowego, pęcherza moczowego, nowotwory jąder), nowotworów głowy i szyi, nowotworów narządu rodnego oraz nowotworów hematologicznych (białaczki, chłoniaki, szpiczak). Opieką objęci są także chorzy kierowani z ośrodków o wyższej referencyjności do kontynuacji chemioterapii oraz pacjenci z powikłaniami leczenia onkologicznego lub wymagający opieki paliatywnej.

Natomiast w pododdziale radioterapii hospitalizowani są pacjenci wymagający przeprowadzenia radioterapii w warunkach oddziału.

W Oddziale wykonywane są także zabiegi diagnostyczne i lecznicze m.in

·       biopsja i trepanobiopsja szpiku,

·       punkcje jam ciała,

·       biopsje diagnostyczne,

·       zakładanie portów naczyniowych do podawania chemioterapii.

Dzięki współpracy z pracowniami diagnostycznymi szpitala oddział zapewnia szeroką diagnostykę radiologiczną, endoskopową, ultrasonograficzną i laboratoryjną.

 Chorzy mogą także korzystać z konsultacji specjalisty w zakresie chirurgii onkologicznej i lekarza radioterapeuty.

Stałym konsultantem Oddziału jest Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.

             Oddział uczestniczy w badaniach klinicznych nowych leków, schematów leczenia oraz nowych zastosowań leków przeciwnowotworowych. W prasie medycznej ukazało się kilka publikacji ze współautorstwem lekarzy Oddziału.

             Profesjonalny personel Oddziału udziela wsparcia w procesie leczenia ciepłym, serdecznym podejściem szanując godność pacjenta i jego prawo do intymności. Swoją pomocą służą również specjaliści z zakresu psychologii i rehabilitacji.