Sekretariat medyczny: tel. (25) 640 34 85
Ordynator tel. (25) 640 34 85
Lekarze tel. (25) 640 34 93
Pielęgniarki tel. (25) 640 34 84
e-mail: onkologia@szpital.siedlce.pl

Ordynator Oddziału: lek. Tadeusz Tobiasz
specjalista onkologii klinicznej, lekarz chorób wewnętrznych.

Pielęgniarka Oddziałowa: Ewa Szadura


Liczba łóżek: 63, w tym 1 intensywnej opieki medycznej, Sale chorych: 2-3 łóżkowe (każda z własnym węzłem sanitarnym)

Oddział zajmuje się leczeniem systemowym wszystkich nowotworów litych i chorób rozrostowych. Stosowane są wszystkie schematy chemioterapii, immunoterapii i terapii ukierunkowanej molekularnie, wg standardów Polskiej Unii Onkologii. Ponadto leczeni są chorzy z powikłaniami po chemioterapii.
W leczeniu systemowym, skojarzonym z radioterapią Oddział współpracuje z klinikami narządowymi Centrum Onkologii w Warszawie.
Oddział zajmuje się również diagnostyką chorób nowotworowych w oparciu o własną bazę diagnostyczną - usg, biopsje tkankowe i cienkoigłowe, trepanobiopsje oraz w oparciu o bazę diagnostyczną Szpitala- Zakład Diagnostyki Obrazowej z wielorzędową tomografią komputerową, rezonansem magnetycznym, Pracownią Endoskopową.

Oddział przyjmuje swoich pacjentów od listopada 1994 roku. W 2001 roku przeniósł się z głównego budynku Szpitala na obecne miejsce zyskując znacznie lepsze warunki socjalne dla pacjentów oraz większą integrację z Poradnią Onkologiczną.
Funkcjonująca w szpitalu Poradnia Onkologiczna z Gabinetem Zabiegowym zajmuje się podobnym zakresem zadań, świadcząc usługi dla pacjentów ambulatoryjnych, z podawaniem chemioterapii i hormonoterapii, z opieką poszpitalną.
Stałym konsultantem Oddziału jest Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki.

Zespół lekarski uczestniczy w krajowych i międzynarodowych kongresach, dzięki czemu śledzone są trendy w leczeniu chorób nowotworowych. Stały poziom jest utrzymywany przez szkolenia wewnętrzne. Pielęgniarki pracujące w Oddziale posiadają certyfikaty uprawniające do podawania leków cytotoksycznych. Poziom wiedzy utrzymywany jest również przez uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych.
Oddział uczestniczy w badaniach klinicznych nowych leków, schematów leczenia oraz nowych zastosowań leków przeciwnowotworowych. W prasie medycznej ukazało się kilka publikacji ze współautorstwem lekarzy Oddziału. W 2004 roku, w rankingu „Rzeczpospolita" Oddział Onkologiczny Szpitala Wojewódzkiego zajął I miejsce w rankingu oddziałów onkologicznych województwa mazowieckiego.