Lokalizacja: parter 

Kontakt telefoniczny:

Gabinet lekarski - tel. (25) 67 53 760
Dyżurka pielęgniarska - tel. (25) 67 53 758, tel. (25) 67 53 759

Kontakt e-mail: pluca@szpital.siedlce.pl

Kierujący Oddziałem Dziennym:
lek. Krystyna Folcik – specjalista chorób płuc

Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca:
Katarzyna Bernacka

Zespół terapeutyczny tworzy:

  • 6 lekarzy specjalistów chorób płuc,
  • 1 lekarz specjalista onkologii kliniczne3 pielęgniarki;
  • 1 psycholog kliniczny


Świadczenia zdrowotne w oddziale udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00.

Oddział liczy 5 łóżek.

Przyjęcia do oddziału dziennego chemioterapii odbywają się na podstawie skierowania wraz z ustalonym schematem leczenia.

Opieką dzienną obejmowani są pacjenci ze zdiagnozowanym rakiem płuc. W oddziale wykonywane są badania diagnostyczne i podawane leki cytostatyczne w ramach:

  • chemioterapii,
  • chemioterapii niestandardowej,
  • programów lekowych w zakresie leczenia niedrobnokomórkowego raka płuc.


Pomieszczenia dostosowane są dla pacjentów niepełnosprawnych, pozbawione barier architektonicznych. Dysponujemy sprzętem i aparaturą medyczną niezbędną do diagnozowania i leczenia pacjentów obejmowanych opieką medyczną.

Gwarantujemy pomoc psychologa i możliwość konsultowania (w razie konieczności) w zakresie wszystkich specjalności zlokalizowanych w szpitalu.

W ramach pełnej kompleksowości leczenia chorób nowotworowych układu oddechowego zapewniamy kontynuację leczenia:

  • w poradni gruźlicy i chorób płuc,
  • w oddziale chorób płuc,
  • w pododdziale rehabilitacji pulmonologicznej.

W przypadku konieczności leczenia zabiegowego przygotowujemy pacjenta do dalszego leczenia w ośrodkach wyższej referencyjności, z którymi współpracujemy.