Sekretariat medyczny tel. (25) 640 36 03
Ordynator tel. (25) 640 32 78
Lekarze tel. (25) 640 32 57
Pielęgniarki tel. (25) 640 32 82
e-mail: dzieciecy@szpital.siedlce.pl

Ordynator Oddziału: lek. Stanisław Pawełczak
specjalista pediatra, specjalista diabetolog

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Małgorzata Ułanowska


Liczba łóżek : 46

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem dzieci i młodzieży od 1 miesiąca życia do 18 roku życia. Rocznie hospitalizujemy około 1800 dzieci z tej liczby około 1/3 w systemie pobytu 1 dniowego. Jesteśmy nowoczesną placówką zatrudniającą lekarzy pediatrów, specjalistów z wielu dziedzin: diabetologii, pulmonologii, nefrologii, diagnostyki USG.

Korzystamy z dobrej diagnostyki laboratoryjnej funkcjonującej w naszej placówce a także z możliwości badań tomograficznych, rezonansu magnetycznego, radiologicznych, EEG, ENG, EMG, ECHO, Holter, ABPM.

Oprócz leczenia i diagnostyki podstawowych chorób występujących w okresie rozwoju dziecka (choroby układu oddechowego, przewodu pokarmowego, układu moczowego, zatrucia) zajmujemy się:

  1. Diagnostyką i leczeniem chorób endokrynologicznych i metabolicznych (cukrzyca, choroby tarczycy, nadnerczy, przysadki, otyłość, zaburzenia wzrostu i dojrzewania), współpracując z endokrynologiem zatrudnionym w poradni specjalistycznej.
  2. Diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją w chorobach centralnego i obwodowego układu nerwowego (uszkodzenia OUN okresu okołoporodowego, padaczka, diagnostyka guzów OUN, neuroinfekcje, zespoły o podłożu naczyniowym) a także problemami o charakterze emocjonalnym, współpracując z neurologiem i psychiatrą dziecięcym.
  3. Diagnostyką i leczeniem niektórych chorób układu krążenia, korzystając ze współpracy z specjalistą kardiologiem dziecięcym.

Uczestniczymy również w procesie szkolenia lekarzy - oddział dysponuje 5 miejscami akredytacyjnymi specjalizacji z pediatrii. W oddziale odbywają staże lekarze specjalizujący się w medycynie rodzinnej i innych specjalizacjach, w których konieczna jest znajomość zagadnień z zakresu pediatrii. Współpracujemy z Akademią Medyczną - Wydział Nauki o Zdrowiu prowadząc ćwiczenia z pediatrii dla licencjatu z pielęgniarstwa.

Oddział Dziecięcy jest otwarty dla rodziców i opiekunów, którzy mogą przez całą dobę sprawować opiekę nad swoimi dziećmi. Staramy się umilić czas pobytu w oddziale naszym pacjentom dysponujemy: świetlicą wyposażoną w gry, zabawki, telewizor, DVD. Codziennie w godzinach popołudniowych dziećmi zajmuje się terapeutka organizując zajęcia rozrywkowe i edukacyjne.

W 1996r z inicjatywy Pani dr Lucyny Jasionek Kiełek, sprawującej wówczas funkcję Ordynatora Oddziału Dziecięcego oraz grupy lekarzy zatrudnionych w oddziale powołano Oddział Siedlecki Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego zrzeszając lekarzy pediatrów z terenu miasta i powiatu siedleckiego oraz okolicznych powiatów.

Wyposażenie:
Oddział dysponuje salą intensywnego nadzoru wyposażoną w podstawowy sprzęt do resuscytacji krążeniowo - oddechowej, monitory do monitorowania funkcji życiowych, dostosowane dla dzieci małych i dużych (3 stanowiska). Posiadamy przenośne pulsoksymetry i monitory do monitorowania punkcji życiowych przy łóżku chorego oraz podczas transportu. Ponadto dysponujemy pompami strzykawkowymi i przepływowymi, inhalatorami pneumatycznymi i ultradźwiękowymi, aparatem EKG, aparatem do ABPM, aparatem do całodobowego pomiaru glikemii (GCM), glukometrami.