Lokalizacja: parter 

Kontakt telefoniczny: 

tel. (25) 67 53 778

Kierownik Poradni:
lek. Beata Pielasa

Lekarze udzielający świadczen zdrowotnych

lek. Baeata Pielasa- specjalista chorób płuc

lek. Mirosław Trzciński- specjalista chorób płuc

Zespół pielęgniarek:
Romualda Adamiuk
Anna Romaniak

Poradnia czynna jest w godzinach:

Wtorek - 10.30 – 13.30
Środa - 10.00 – 11.30
Czwartek - 7.30 – 9.00