Informacjao rozstrzygnięciu postępowania_ Wybór Firmy Audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2018 i 2019